Tillbaka

PTP-psykologer

Referensnummer AS250/2020
Sista ansökan 2020-04-15
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Verksamhetsområde Psykiatri har cirka 800 medarbetare och är indelat i fem sektioner. Forskning och undervisning är integrerade delar i verksamheterna. Verksamheten bedrivs sedan 2013 i nya lokaler på sjukhusområdet centralt i Uppsala samt vid mottagningar i Enköping, Bålsta, Tierp och Östhammar.

Arbetsuppgifter


Syftet med PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) är att psykologen påbörjar sin utveckling mot en professionell identitet genom att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. PTP ger övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars- och kompetensområden inom en organisation. Genom att utöva kunskaperna i praktiskt psykologarbete under handledning, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. Alla PTP-psykologer inom Verksamhetsområde Psykiatri erbjuds att delta i ett PTP-program. Programmet består av seminarieserier och studiebesök inom olika områden och verksamheter i och utanför Verksamhetsområde Psykiatri. Tid och tillfälle ges till reflektion inom PTP-gruppen och tillsammans med sina handledare.

PTP tjänstgöring inom Akademiska sjukhuset i Uppsala sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Tjänstgöringen omfattar både individinriktat patientarbete samt övrigt psykologarbete såsom förebyggande arbete, rådgivning och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer


Psykologexamen

Villkor


Tidsbegränsad anställning, 1 år. Heltid.

För mer information


Studierektor för PTP-psykologer, Psykolog Karin Lindersson, 018-611 21 32

Vi söker PTP psykologer inom följande områden och mottagningar:

Affektiva sjukdomar:                                                                                                                        Psykiatrimottagning för unga vuxna, avdelningschef Katarina Källman 018-611 722 57
Ätstörningsenheten för vuxna, avdelningschef Mikael Bramfors 018-611 88 19
DBT-enheten för vuxna, avdelningschef Mikael Bramfors 018-611 88 19
Affektiva behandlingsenheten, avdelningschef Mikael Bramfors 018-611 88 19
Enköpings psykiatrimottagning, avdelningschef Kristiina Lundgren 018-617 22 84

Barn- och ungdomspsykiatrin:                                                                                
Affektiva mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, avdelningschef Susanna de Connick 018-617 16 06
Neuropsykiatrisk mottagning för barn- och ungdomspsykiatri, avdelningschef Helena Eriksson 018-611 79 18
                                                         
Psykosvård- och rättspsykiatrisk vård:
Psykosmottagningen för vuxna, avdelningschef Alexander Joneby 018-611 88 03
                                                                                                
Beroende- och neuropsykiatri:
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, avdelningschef David Ardler, 018-611 92 72
                                                                                     
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018 – 611 00 00.

Vill du jobba med oss?


Ange gärna i din ansökan om du har ett särskilt intresse för en viss patientgrupp eller verksamhet. Välkommen med din ansökan som du skickar via länken nedan senast den 15 april. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.