Tillbaka

Biträdande sektionschef KFUE

Referensnummer AS248/2020
Sista ansökan 2020-04-10
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Inom blod- och tumörsjukdomar (BOT) finns sex sektioner (onkologi, hematologi, onkologisk endokrinologi, palliativt centrum, strålbehandling och kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, KFUE). Vi är totalt ca 400 medarbetare och har ett nära samarbete med Uppsala Universitet; institutionerna för immunologi, genetik och patologi och för medicinska vetenskaper, vilket ger goda möjligheter för forskning och utveckling. Vi sitter i den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101 vid Dag Hammarskjölds väg och vår verksamhet är förlagd till moderna lokaler, nya informations- och kommunikationstekniska system samt åtskilda professionella och publika flöden.

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) inom blod- och tumörsjukdomar samlar våra resurser för patientnära klinisk forskning, organisations- och verksamhetsutveckling och administrativt stöd. Verksamhetsansvaret inom KFUE delas mellan vår sektionschef som har det övergripande och strategiska ansvaret för verksamheten samt en biträdande sektionschef med ansvar för den dagliga verksamheten, personal och ekonomi. I KFUE:s regi bedrivs bl.a. ett stort antal kliniska studier inom onkologi, hematologi och onkologisk endokrinologi. Vi har för närvarande ~200 aktiva kliniska studier varav ett 60-tal med pågående patientrekrytering. Vi bedriver studier i samtliga faser, merparten i fas II-III, och öppnar under våren en dedikerad enhet för fas-I-prövningar inklusive FIM. För närvarande går cirka 1 500 patienter i aktiv uppföljning och/eller behandling inom ramen för vår kliniska forskning.

Ditt uppdrag


Som biträdande sektionschef, KFUE har du personalansvar för enhetens anställda. Du rapporterar till Sektionschefen för KFUE och deltar i arbetet i verksamhetsledningsgruppen. Du är ansvarig för att verksamheten drivs i linje med GCP och gällande lagstiftning och för att vi möter förväntningarna i våra samarbeten avseende både tid, precision och kvalitet. I ditt ansvar ligger bl.a. att på ett hållbart sätt attrahera, rekrytera, organisera våra personella resurser. Du är den som säkerställer att organisationen i respons till verksamhetens behov vid varje given tidpunkt har tillgång till rätt resurs och man arbetar inom givna ekonomiska ramar.

Vidare har du delegerat till dig det samlade arbetsmiljöansvaret inom enheten och ansvarar för att varje medarbetare har en utvecklings- och utbildningsplan, aktuella individuella mål och är lönesättande chef. I rollen ingår att identifiera, inventera och kartlägga resursbehov, planera och äska resurser och allokera resurser till projekt och processer. Du följer upp och arbetar med enhetens processledare och områdesansvariga för att optimera förutsättningarna för medarbetarna att kunna fullgöra sina uppdrag. Du har en viktig roll i att skapa arbetsglädje genom att arbeta för ”rätt person på rätt plats”.

Dina kvalifikationer


Vi söker dig med en universitets- eller högskoleexamen inom det livsvetenskapliga området. Du kan med fördel ha en sjuksköterskeutbildning och bakgrund i botten. Du har gedigen erfarenhet av kliniska studier, med fördel både från sjukvård och industrin. Du har arbetat som chef och är van att arbeta i en projekt- och beställarorganisation. Du har erfarenhet både av att planera, driva och följa upp aktiviteter och projekt och arbeta målstyrt både på grupp- och individnivå. Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och har med fördel arbetat med olika grupper, gärna med/i ledningsgrupp, i att förbättra och utveckla organisation och medarbetare. Som person är du systematisk, analytisk, kommunikativ och har en uttalad empatisk förmåga.

Vi erbjuder


Ett tidsbegränsat uppdrag som biträdande sektionschef. Provanställning kan komma att tillämpas. Uppdraget som chef är tidsbegränsat och du har en tillsvidareanställning inom din profession. Lön och tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


tf Sektionschef KFUE Ulla Olsson-Strömberg, 018 611 37 38
tf Verksamhetschef Honar Cherif, 018 – 611 52 28
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.