Tillbaka

Specialistläkare/ biträdande överläkare/ överläkare

Referensnummer AS244/2020
Sista ansökan 2020-04-30
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Akademiska barnsjukhuset

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Verksamhetsområdet Akademiska barnsjukhuset består av sju sektioner med ca 800 anställda inom vård-, paramedicinska- och administrativa yrkeskategorier. Tjänsten tillhör organisatoriskt sektionen för barnneurologi, habilitering och rehabiliteringsmedicin. Sektionen består av Barnneurologgruppen, Barnsjukhusets multidisciplinära team och Folke Bernadotte regionhabilitering.

Vi är i dagsläget 8 specialister och 4 ST-läkare och vi behöver bli fler! Barnneurologi är ett ämnesområde i stark utveckling; våra diagnostiska och terapeutiska möjligheter ökar för flera diagnosgrupper. Forskning och utveckling är en viktig del av vår verksamhet och i nuläget bedrivs forskning framför allt inom områden som förvärvad hjärnskada, neuro-onkologi, epilepsi och Downs syndrom.

Barnneurologgruppen bedriver slutenvård med utrednings- och akutplatser. Vi har en omfattande barnneurologisk dagvårds- och öppenvårdsmottagning. Vi arbetar på vår regionhabilitering Folke Bernadotte och vi har öppenvårdsmottagning kopplat till vår länshabilitering. Vi genomför bland annat utredningar avseende neuromuskulär sjukdom, CNS-missbildningar och hydrocefalus, syndrom, avancerad spasticitetsbehandling, DBS, VNS, ketogen kost och epilepsikirurgi. Vi arbetar ofta i team med andra yrkesprofessioner.

Vi har ett överordnat regionansvar inom Uppsala-Örebroregionen och har ett nära samarbete med bland annat barnonkologi, neonatologi, neurokirurgi och våra intensivvårdsavdelningar

Ditt uppdrag


I uppdraget ingår arbete inom både sluten- och öppenvård där tjänstgöring förekommer både på vårdavdelning, mottagning, regionhabilitering och på den öppenvårdsmottagning som är kopplad till länshabiliteringen. Målsättningen är att tjänstgöringen ska ske på respektive enhet under sammanhållande perioder. Deltagande i teamarbete är viktigt inom samtliga delar av verksamheten. I tjänsten ingår ansvar för något av barnneurologins ämnesområden. I ansvaret ligger att ha ett expertkunnande gentemot vår sjukvårdsregion och att bedriva utvecklings- och forskningsarbete inom ämnesområdet.

I tjänsten ingår handledning av ST läkare samt deltagande i undervisning av medicine studenter. Jourarbete ingår i tjänsten, vilket kan innebära endera primär- eller bakjour beroende på erfarenhet i enlighet med Akademiska barnsjukhusets kriterier för jourtjänstgöring. 

Dina kvalifikationer


Specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Disputation samt ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning och administration. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta i tvärprofessionella team. 

Vi erbjuder


Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Tf Sektionschef Jenny Boija Bennbom, 018-611 77 56
facklig kontakt nås via växel, 018- 611 00 00 

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är doktorsavhandling, läkarlegitimation och specialistbevis. Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska Sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.