Tillbaka

Vårdprocesskoordinator, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Referensnummer AS227/2020
Sista ansökan 2020-04-14
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala-Örebro

Arbetsplatsbeskrivning

-för tillsvidareanställning med tillträde snarast

Arbetsplatsbeskrivning


Regionalt cancercentrum i Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i våra sju regioner genom att verka för målen i den nationella cancerstrategin (SOU2009:12). Arbetet bedrivs även på nationell nivå i nära samarbete med de fem övriga RCC-kontoren i Sverige. 

Vår verksamhet


RCC är föregångare inom nationell kunskapsstyrning. Vi stödjer framtagandet av nationella vårdprogram för de flesta cancerdiagnoser som tillsammans med cancerregistret och våra diagnosspecifika kvalitetsregister möjliggör en ständig förbättring av cancervården. Vi står för ett brett stödjande arbete, från prevention av cancer till modern vård och behandling inklusive vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för våra insatser. Vi bedriver ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling samtidigt som du kan bidra till att göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig.
RCC ligger i Uppsala, inom området Uppsala Science park och har ett fyrtiotal anställda. Arbetsspråket på RCC är svenska.

Ditt uppdrag


Sveriges sex Regionala cancercentrum delar på ansvaret för framtagande av nationella vårdprogram  och att stötta användning och utveckling av kvalitetsregister på cancerområdet. Vid RCC Uppsala Örebro ansvarar vi för följande diagnoser: Kronisk myeloisk leukemi (KML), lungcancer, Myelodysplastiskt syndrom (MDS), peniscancer och prostatacancer.

Som en av två vårdprocesskoordinatorer i vårt nationella stödteam har ansvar för att koordinera arbetet med ovanstående områden. Du samverkar med övriga personer i det nationella stödteamet (statistiker, registerproduktägare, systemutvecklare, registeradministratör) samt med registerhållare, registerstyrgrupp och nationell vårdprogramgrupp.
För detta uppdrag behöver RCC Uppsala Örebro nu en ersättare på grund av kommande pensionsavgång.

I rollen ingår bland annat att:
 • samordna och tillsammans med styrgrupp driva registerarbete enligt aktivitets- och tidsplan samt följa upp överenskommet arbete
 • ta fram underlag för samarbetsavtal/överenskommelse mellan register och RCC
 • identifiera prioriterade utvecklingsbehov för kommande år, inom både register och vårdprogram
 • ansvara för uppdatering av registerdokument
 • informera om nyheter i register och vara support mot samtliga RCC i kvalitetsregisterarbetet
 • ha god kännedom om registrering i cancerregistret och kvalitetsregister
 • vara administrativt stöd till vårdprogramgrupperna, t.ex. sköta mötesbokningar och kallelser
 • göra en plan för det redaktionella arbetet med vårdprogrammet tillsammans med arbetsgruppen
 • ansvara för att remisshanteringen av vårdprogrammet genomförs på ett korrekt sätt
 • stötta vårdprogramordföranden i att följa styrdokument och mall
 • stötta sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper inom ovanstående diagnoser

Dina kvalifikationer


Du ska ha medicinsk eller biomedicinsk utbildning, gärna sjuksköterska, para- eller biomedicinare, folkhälsovetare eller motsvarande, företrädelsevis på masternivå eller högre. Det är meriterande om du har erfarenhet av:
 • verksamhetsutveckling och/eller processutveckling inom vården
 • arbete med kvalitetsregister
 • framtagande av nationella vårdprogram eller andra kliniska riktlinjer
 • koordinering av arbetsgrupper
 • projektledning eller om du ingått i större projekt
 • klinisk arbete inom cancersjukvård.

Mycket god och dokumenterad datorvana krävs. God förmåga att formulera sig i tal och skrift, du ska exempelvis kunna skriva rapporter obehindrat

Din kompetens


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara strukturerad och systematisk, tydlig i din kommunikation och utvecklingsinriktad i ditt arbetssätt. Arbetet innebär nära samarbete med övriga medarbetare på RCC, liksom många externa kontakter därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt.

Arbetet ställer höga krav på din förmåga att vara noggrann, pedagogisk, att du är mål- och resultatorienterad samt att du kan arbeta självständigt under ledning av enhetschef. I rollen som vårdprocesskoordinator i ett nationellt stödteam är det även viktigt att du har god språklig analytisk förmåga.

Omfattning av tjänst


Heltidstjänst med tillsvidareanställning inom Region Uppsala.

Vi erbjuder


Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Tf enhetschef: Jessica Nordlander, 018-15 19 38
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 073-0930798
Fackliga ombud:
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-15 19 36
SACO: Marit Holmqvist, 018-15 19 18
Vision: Magdalena Eriksson, 018-15 19 35

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 14 april 2020.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.