Tillbaka

Vårdprocesskoordinatorer inom diagnosövergripande områden

Referensnummer AS220/2020
Sista ansökan 2020-04-05
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Regionalt cancercentrum i Uppsala Örebro (RCC)

Arbetsplatsbeskrivning

Regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i våra sju regioner genom att verka för målen i den nationella cancerstrategin (SOU2009:12). Arbetet bedrivs även på nationell nivå i nära samarbete med de fem övriga RCC-kontoren i Sverige. 

Vår verksamhet


RCC är föregångare inom nationell kunskapsstyrning. Vi stödjer framtagandet av nationella vårdprogram för de flesta cancerdiagnoser som tillsammans med cancerregistret och våra diagnosspecifika kvalitetsregister möjliggör en ständig förbättring av cancervården. Vi står för ett brett stödjande arbete, från prevention av cancer till modern vård och behandling inklusive vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för våra insatser. Vi bedriver ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling samtidigt som du kan bidra till att göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig.

RCC ligger i Uppsala, inom området Uppsala Science park och har ett fyrtiotal anställda. Arbetsspråket på RCC är svenska.

Ditt uppdrag


I den Nationella cancerstrategin (SOU:2009:12) har regionala cancercentrum ett uppdrag att arbeta med diagnosövergripande områden som cancerrehabilitering, palliativ vård och utveckling av patienters ställning i vården. Det senare görs bland annat genom införande av kontaktsjuksköterskefunktion och införande av Min Vårdplan.

För dessa uppdrag behöver RCC Uppsala Örebro nu två vikarier som kan driva arbetet vidare under ansvarig vårdprocesskoordinators föräldraledighet. Tjänsterna utlyses som två visstidsanställningar om 50% vardera. Om man är intresserad av ett vikariat om 100% måste det tydligt framgå av ansökan.
Ni kommer att koordinera arbetet i de diagnosövergripande grupperingarna som ingår i RCC:s uppdrag. Just nu finns grupper och nätverk inom cancerrehabilitering, palliativ vård samt kontaktsjuksköterskefunktionen som behöver stöd av vårdprocesskoordinator. Arbetet bedrivs på såväl sjukvårdsregional som nationell nivå.

Där ingår bland annat att:
  • Gemensamt med processledare och ordförande stödja grupperingarna med utvecklingsarbete inom cancerrehabilitering, palliativ vård och kontaktsjuksköterskefunktioner.
  • Vara RCC Uppsala Örebros representant i den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor
  • Stödja pågående projekt inom bäckencancerrehabilitering och införande av Min Vårdplan på 1177.se.
  • Ni kommer att arbeta nära samtliga andra vårdprocesskoordinatorsfunktioner på RCC

Dina kvalifikationer


Du ska ha medicinsk utbildning, gärna sjuksköterska, para- eller biomedicinare, folkhälsovetare eller motsvarande, företrädelsevis på masternivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av:
  • koordinering av arbetsgrupper
  • projektledning eller om du ingått i större projekt
  • verksamhetsutveckling och/eller processutveckling inom vården
  • klinisk arbete inom cancersjukvård, gärna som kontaktsjuksköterska eller inom cancerrehabilitering
  • Min Vårdplan eller PatientkontraktMycket god och dokumenterad datorvana krävs. God förmåga att formulera sig i tal och skrift, du bör kunna skriva rapporter obehindrat

Din kompetens


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara strukturerad, tydlig i din kommunikation och utvecklingsinriktad i ditt arbetssätt. Arbetet innebär nära samarbete med övriga medarbetare på RCC, liksom många externa kontakter därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt.
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att vara strategisk, uthållig och kunna arbeta självständigt under ledning av funktionschef.

Vi erbjuder


Två visstidsanställningar om 50% var inom Region Uppsala. Tidsbegränsade anställningar om ett år. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Tf enhetschef: Jessica Nordlander, 018-15 19 38
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 073-0930798

Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-15 19 36
SACO: Marit Holmqvist, 018-15 19 18
Vision: Magdalena Eriksson, 018-15 19 35

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.