Tillbaka

Verksamhetsutvecklare/medicinsk rådgivare till RCC Uppsala Örebro

Referensnummer AS104/2020
Sista ansökan 2020-03-08
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala-Örebro

Arbetsplatsbeskrivning

Om oss


Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar för en bättre och mer jämlik cancervård i våra sju regioner genom att verka för målen i den nationella cancerstrategin (SOU2009:12). Arbetet bedrivs även på nationell nivå i nära samarbete med de fem övriga RCC-kontoren i Sverige. 

RCC är föregångare inom nationell kunskapsstyrning. Vi stödjer framtagandet av nationella vårdprogram för de flesta cancerdiagnoser som tillsammans med cancerregistret och våra diagnosspecifika kvalitetsregister möjliggör en ständig förbättring av cancervården. Vi står för ett brett stödjande arbete, från prevention av cancer till modern vård och behandling inklusive vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för våra insatser. Vi bedriver ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling samtidigt som du kan bidra till att göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig.

RCC ligger i Uppsala, inom området Uppsala Science park och har ett fyrtiotal anställda.

Dina arbetsuppgifter


Du kommer att delta i det fortsatta arbetet med Cancerstrategin. Arbetet utförs i regel på ett sjukvårds- och diagnosövergripande sätt, till exempel genom stöd till den fortsatta utvecklingen av standardiserade vårdförlopp (SVF) eller andra vårdprocesser såsom utveckling av multidisciplinära konferenser (MDK). Det kan också innefatta frågor kring screening och tidig diagnostik. Du förväntas bidra med sammanställning av rapporter samt även i övrigt delta i spridande av information som berör RCC:s uppdrag.

En viktig roll är att vara ett stöd i medicinska frågor till RCC:s registeradministratörer och vårdprocesskoordinatorer i deras kontakter med vårdpersonal ute i regionerna.
Det kan bli aktuellt att representera RCC i olika nationella arbetsgrupper och nätverk, även med andra uppdrag än de som nämns här ovan.

Kvalifikationer:


Du har i första hand läkarexamen och erfarenhet från kliniskt arbete inom cancersjukvård inklusive diagnostik eller folkhälsoarbete. Tidigare arbete med vårdutveckling eller rehabiliteringsfrågor med anknytning till cancervården meriterande liksom erfarenhet av att leda större projekt. Forskningserfarenhet är meriterande. Du har en god och dokumenterad datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga medarbetare på RCC liksom många externa kontakter, därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt i jobbet. God förmåga att utrycka sig i skrift och tal är en förutsättning

Omfattning av tjänst:


Heltidstjänst med tillsvidare anställning inom Region Uppsala. Tillträde snarast. 

Upplysningar:


Tf enhetschef: Jessica Nordlander, 018-15 19 38
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 073-0930798

Fackliga ombud:
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-15 19 36
SACO: Marit Holmqvist, 018-15 19 18
Vision: Magdalena Eriksson, 018-15 19 35

Välkommen med Din ansökan och meritförteckning via länken nedan senast den 8 mars 2020. 

Vill du jobba med oss?


Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.