Tillbaka

Ansökan om studielön - specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre

Referensnummer AS97/2020
Sista ansökan 2020-03-16
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Akademiska sjukhuset

Arbetsplatsbeskrivning

Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistutbildning inom vård av äldre. Studielönen motsvarar 100% av grundlönen och riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen till utbildningen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2020 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten.

Villkor


Den som får studielön förbinder sig att arbeta på Akademiska sjukhuset i två år efter avslutad utbildning. Placeringen av de sjuksköterskor som beviljas studielön görs i första hand utifrån verksamheternas behov. HR-direktören vid Akademiska sjukhuset beslutar om studielön i varje enskilt fall.

Erbjudandet om studielön under specialistutbildning riktar sig endast till sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.

För mer information


Avdelningschef Geriatriska avdelningen i Tierp Ulrica Varg Etemadi 029-320333
Avdelningschef Geriatriska Medicinavdelningen 30A Lena Mattsson 018-611 39 66
Avdelningschef Geriatriska Ortoped- och strokeavdelningen 50E2 Johan Knutsson 018-611 70 43

HR-partner Jenni Martinsson  018-6113125 HR avdelningen nås också på e-post till HR@akademiska.se.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan i vårt rekryteringsverktyg kontakta Vibeke Värlinder HR-konsult, tfn 018-611 31 81 eller Therese Marincic HR-konsult 018-617 24 61 eller via e-post rekrytering@akademiska.se

Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/

Ansökan


Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet. Sista anmälningsdag till universitetet är den 16 mars 2020.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.