Tillbaka

Sjuksköterska till psykiatriavdelning 4A

Referensnummer AS1160/2019
Sista ansökan 2020-03-31
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


På psykiatriavdelning 4A bedrivs heldygnsvård för patienter över 18 år. Psykiatriavdelning 4A består av 11 platser och är inriktad mot patienter med affektiva diagnoser och en beroendeproblematik. Inläggning sker antingen via den psykiatriska akutmottagningen eller öppenvården. Fem av dessa platser är speciellt inriktade mot patienter diagnosticerade med en komplicerad smärtproblematik, där har vi ett nära samarbete med Smärtcentrums specialistläkare för utredning och behandling. Denna verksamhet är unik för Uppsala och vi tar emot patienter från hela landet.

Verksamheten tillhör sektionen för Beroende- och neuropsykiatri, en sektion i framkanten där forskning och utveckling av vården är prioriterat. Vi arbetar ständigt med att förbättra patientvården och är måna om att anhöriga får en aktiv roll i patienternas tillfrisknande samt ett stöd. Vi erbjuder regelbunden handledning till all personal.

På avdelningen arbetar det läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, skötare, kurator och en receptarie. Sjukgymnast arbetar på uppdrag av smärtcentrum på avdelningen. Vi har under det senaste året arbetat aktiv med innehållet i vården. Vi erbjuder idag alla inneliggande patienter gruppbehandling genom projektet Steg mot återhämtning (SMÅ) SMÅ-grupperna leds av avdelningens omvårdnadspersonal. Avdelningens kliniska farmaceut erbjuder patientföreläsningar varje vecka med fokus på depression, sömn och Naloxon, ett projekt som pågår på kliniken. Avdelningens kurator erbjuder patientutbildning i ekonomi och stöd ifrån samhället under inneliggande vårdtid.

Avdelningen erbjuder en god struktur i det dagliga arbetet. I det patientnära arbetet erbjuds patienterna omvårdnadssamtal, kris och må och bra-planer samt möjligheten för patienten att strukturer upp sina dagar genom ett aktivitetsschema. Möjlighet till gym och promenad erbjuds till alla inneliggande patienter.

Som sjuksköterska på avdelning 4A, kommer du att ha en central roll i att bedöma och ge omvårdnad runt patienten, både ur ett psykiatriskt och somatiskt perspektiv. Du arbetar i ett nära team med skötare och läkare på avdelningen. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla innehållet i omvårdnaden för patienterna. Du som är nyutbildad eller har kompetens inom annat område och vill pröva på psykiatri är också välkommen!

Ditt uppdrag


  • Leder omvårdnadsarbetet med patienternas hälsa i fokus.  
  • Har omvårdnadssamtal med patienter och ibland med närstående. 
  • Genomför behandling i samarbete med ansvarig läkare. 
  • Fördelar arbetsuppgifter i omvårdnadsgruppen. 
  • Samordnar vårdinsatser för patienter mellan vårdgrannar.
  • Administrerar läkemedel, prover, behandlingar och undersökningar. 
  • Medverkar i kvalitetsarbete inom ditt kompetensområde och deltar i övrigt forsknings- och utvecklingsarbete.

Dina kvalifikationer


Vi söker en legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du erfarenhet av psykiatri. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du har en god helhetssyn och sätter omvårdnaden i fokus. Du tycker om att samarbeta och är flexibel.

För dig som är nyutbildad sjuksköterska erbjuder Akademiska sjukhuset ett Kliniskt utvecklingsår på 20 % av din arbetstid, där fokus ligger på kliniska färdigheter och professionen. Du som är intresserad av att läsa till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, har möjlighet att ansöka om betald specialistutbildning.

Vi erbjuder


Vi kan erbjuda en fast tjänst på 100%. Vi söker sjuksköterska för dag/kväll-tjänstgöring. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningsdagen passerat. .

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef 4A, Ida Hall, 018-611 21 17
Biträdande avdelningschef 4A, Pouran Rezaee Ahan, 018-611 53 68
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Inför tillsättning tas utdrag ur Misstanke- och belastningsregistret

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.