Tillbaka

Ansökan om studielön - specialistsjuksköterskeprogrammet intensivvård

Referensnummer AS41/2020
Sista ansökan 2020-03-31
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Akademiska sjukhuset

Arbetsplatsbeskrivning

Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistutbildning inom intensivvård. Studielönen motsvarar 100% av grundlönen och riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen till utbildningen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2020 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten.

Villkor


Den som får studielön förbinder sig att arbeta på Akademiska sjukhuset i två år efter avslutad utbildning. Placeringen av de sjuksköterskor som beviljas studielön görs i första hand utifrån verksamheternas behov. HR-direktören vid Akademiska sjukhuset beslutar om studielön i varje enskilt fall.

Erbjudandet om studielön under specialistutbildning riktar sig endast till sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala.

För mer information


Avdelningschef Erika Marjamaa Nilsson 018-611 48 39 erika.marjamaa.nilsson@akademiska.se
HR-partner Ellinor Hult 018-617 41 09 
HR avdelningen nås också på e-post till HR@akademiska.se.

Har du frågor gällande registrering av din ansökan i vårt rekryteringsverktyg kontakta Vibeke Värlinder HR-konsult, tfn 018-611 31 81 eller Therese Marincic HR-konsult 018-617 24 61 eller via e-post rekrytering@akademiska.se

Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/

Ansökan
I din ansökan om studielön, ange önskemål om var du önskar få din placering. Tag med minst tre av nedanstående intensivvårdsenheter och rangordna dem utifrån ditt förstahandsval till placering, ditt andrahandsval osv och därefter nedåt i din prioriteringsordning.

Intensivvårdsenheter
Barnintensiven BIVA
Brännskadecentrum BRIVA
Centralintensiven CIVA
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F
Neurointensiven NIVA
Thoraxintensiven TIVA

Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.