Tillbaka

Gruppledande sjuksköterska till tillnyktringsenheten

Referensnummer AS1116/2019
Sista ansökan 2020-01-05
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde psykiatri, sektionen för beroende- och neuropsykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Sektionen för beroende- och neuropsykiatri är den verksamhet inom Region Uppsala som bedriver specialiserad beroendevård. Sektionen består av beroendemedicinska mottagningens öppenvård inklusive integrerad verksamhet i Tierp samt mobil verksamhet nord och syd, Tillnyktringsenheten (TNE), läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO), heldygnsvård 4A och 4B, neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Bålsta psykiatriska mottagning samt Enköpings samlade psykiatri.

Ditt uppdrag


Som sjuksköterska på tillnyktringsenheten ska du erbjuda människor en tillnyktring med god medicinsk säkerhet och där det behövs erbjuda individen möjligheter att ta sig ur ett beroende genom en sammanhållen vårdkedja. Vi arbetar i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår i befattningen:
- Identifiera, differentiera och handlägga vårdbehovet hos människor i ett berusat tillstånd
- Utvärdera omvårdnaden som patienten erbjuds och förnya bedömning av patientens behov så att komplexa vårdbehov identifieras
- Som grupp ledande sjuksköterska kommer du tillsammans med avdelningschef samordna vård och drift på tillnyktringsenheten
-Vid behov följa upp och utvärdera samordnade insatser tillsammans med patient, närstående och andra tvärprofessionella aktörer
- Samverka i team, initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån patientens behov
- Kommunicera och konsultera med andra aktörer utanför det egna teamet för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan för den enskilda patienten
- Delta i den fortsatta utvecklingen av tillnyktringsenheten

Dina kvalifikationer


Legitimerad sjuksköterska. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk- eller akutsjukvård eller distriktsköterskeexamen. Tidigare erfarenhet av arbete inom missbruk- och beroendevård är starkt meriterande. Erfarenhet av arbetsledning och beslutsfattande arbetsuppgifter samt god kännedom om samhällets stöd och servicefunktioner är önskvärt.

Din kompetens


Vi söker dig som känner dig trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Vidare har du gott omdöme, gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du besitter förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du har god samarbetsförmåga och är självgående dvs tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar själv ditt angreppsätt och driver processer vidare.

Vi erbjuder


100% tillsvidare. Dagtid/vardagar, måndag till fredag. Tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Jenny Marteleur, Jenny.marteleur@akademiska.se
Avdelningschef Robert Bosnjak, telefon 018-6170178
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.