Tillbaka

Avdelningschef till medicinsk och onkologisk rehabilitering

Referensnummer AS1022/2019
Sista ansökan 2019-11-29
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Rehabilitering och smärtcentrum innefattar rehabiliteringsmedicin, smärtcentrum och flertalet av de fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, logopeder och dietister som arbetar på sjukhuset. Verksamheterna bedriver både öppenvård och slutenvård och en stor del av vår produktion består av högspecialiserad utomlänsvård.

Vårt mål är att ge en bra medicinsk vård med bra bemötande och god omvårdnad. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på patienten genom samarbete mellan olika personalkategorier. Verksamheten har ett uppdrag att stärka rehabiliteringen inom Akademiska sjukhuset men också samverkan med partners inom regionen, främst Nära vård och Hälsa. FoU är ett viktigt inslag i verksamheten och vi samarbetar med många enheter inom och utanför sjukhuset. Vi är ca 400 anställda och vår verksamhet spänner över stora delar av sjukhuset.

Ditt uppdrag


I din roll som chef och ledare inom medicinsk och onkologisk rehabilitering har du det yttersta ansvaret för personal, kompetensförsörjning, ekonomi och vård och arbetar både strategiskt och operativt. Personalgruppen består av dietister, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du har ett samlat ansvar för att verksamheten har rätt resurser och rätt kompetens på plats för att fullgöra sitt uppdrag. Härigenom ansvarar du för att verksamheten kan nå sina samlade mål. Uppdraget som avdelningschef innebär ett nära samarbete med verksamhetschef och övriga chefer och ledare inom och utanför verksamhetsområdet.

Inom verksamheten finns tre gruppchefer. Gruppen av medarbetare är fördelade mellan de tre gruppcheferna som leder, fördelar och stöttar i det dagliga arbetet. Du och dina kollegor ansvarar gemensamt för att verksamheten vilar på riktlinjer och rutiner baserade på vetenskaplig grund och säkerställer en god och patientsäker vård och behandling. Tillsammans med dina chefskollegor sätter du kompetens- och utbildningsmål som är kopplade till våra utfalls- och kvalitetsmål.

Dina kvalifikationer


Vi söker dig som har hälso- och sjukvårdsutbildning såsom arbetsterapeut, dietist, kurator, fysioterapeut eller logoped. Du bör ha aktuell erfarenhet från somatisk sluten- och/eller öppenvård. Du är en ledare som drivs av engagemang, är synlig och närvarande i verksamheten och har en vilja och fallenhet för att förbättra och utveckla. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor där du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du ser helheten och förstår din roll i sammanhanget och ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och dina beslut och du kan balansera olika intressen. Du är drivande för att skapa samt underhålla goda relationer med verksamhetens olika parter.

Din kompetens


Som person är du handlingskraftig, lyhörd och empatisk och du är duktig på att samarbeta med olika personalkategorier. Du är tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet, du ser och tar tillvara alla medarbetares kompetens och ditt ledarskap präglas av öppen och rak kommunikation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef är en merit.

Vi erbjuder


Vi erbjuder ett tidsbegränsat förordnande som avdelningschef och en tillsvidareanställning inom din grundprofession. Tjänsten är 100%. Lön och tillträdesdag enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Verksamhetschef Rolf Karlsten 070-6110187
Fackliga organisationer nås via växeln 018 – 611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.