Tillbaka

Utvecklas som sjuksköterska i ett framtidsfält; vården av äldre

Referensnummer AS929/2019
Sista ansökan 2019-12-15
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Geriatrik

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


På geriatriska medicinavdelning, 30A, vårdas patienter över 65 år. Att vara sjuksköterska på geriatriken är ett spännande arbete där du möter många olika människor i olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som arbetar så väl i akut omhändertagande som i ett rehabiliteringssyfte vilket gör att tempot och arbetsuppgifterna kan variera under ditt arbetspass. Som både ny eller erfaren sjuksköterska så ger akutgeriatriken dig en medicinsk bredd med stort patientfokus. Som erfaren sjuksköterska så får man verkligen användning för sin samlade kompetens runt patienten, eftersom man inom geriatriken möter patienter med många och ofta komplexa diagnoser.

Grunden för det geriatriska arbetssättet är arbetet i tvärprofessionella team utifrån personcentrerad vård. Teamet består av dig som sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och vid behov receptarie, apotekare, kurator, dietist och logoped.

Våra patienter kommer främst via remiss från andra avdelningar på sjukhuset eller primärvården. Vi har även ”direktintag” där patienten kommer direkt från hemmet med bl.a. ambulansen till avdelningen. Läkare, sjuksköterska och undersköterska tar vid “direktintag” tillsammans emot patienten och utför inskrivning och gör kontroller utifrån våra riktlinjer.

Under terminerna på 30A bedrivs klinisk utbildningsavdelning, KUA. Gemensamma målet för KUA är att lära av, med och om varandra i ett team bestående av studenter från läkar-, sjuksköterske-, apotekar- och fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Att handleda studenter är en utvecklingsmöjlighet för dig som sjuksköterska hos oss. Vi kommer även kunna erbjuda dig en handledarutbildning mellan 3 hp och 7,5 hp.
Vår koordinator, en ny funktion, på avdelningen arbetar måndag-fredag och ansvarar bland annat för våra in- och utskrivningar och ger dig som sjuksköterska avlastning i bland annat utskrivningsprocessen och samordningen mellan kommun och andra avdelningar på sjukhuset.

Dina kvalifikationer


Du är utbildad sjuksköterska som person ser människors resurser och lägger tonvikt på patienternas hälsoförståelse, delaktighet och medansvar. Du gillar att arbeta hands on i akuta och icke akuta skeende samtidigt som du ansvarar för omvårdnaden, identifierar omvårdnadsbehov, upprättar omvårdnadsplaner och arbetsleder omvårdnad. Du utvecklas av att arbeta i- och vara en viktig del i vårt multiprofessionella team. Du väljer att arbeta på stimulerande och glädjefyllda arbetsplatser med målsättning att ge den bästa vården för sina patienter. Ställ dig i framkant, välkommen till oss!

Vi erbjuder


Vi erbjuder dig en fast anställning förlagt på dag, kväll och helg.

Under eventuell intervju kommer du få träffa en av våra sjuksköterskor som kan ge dig en bredare bild om hur det är att arbeta hos oss som ny sjuksköterska eller som ny erfaren sjuksköterska. Vi ger även möjlighet till hospitering.

Hos oss får du individuell anpassad introduktion som är förlagd under 4 veckor med eventuell förlängning. Vi har ett tydligt introduktionsprogram med introduktionshäfte och du tid avsatt för e-Learning utbildningar i systemet ping pong som tex brand, hot och våld, säkerhet m.m. Täta uppföljningar planeras in för dig som ny i ett intervall av 3 veckor, 6 veckor, 3 månader och 6 månader samt vid behov.
Som nyexaminerad sjuksköterska går du det första året på sjukhuset kliniska utvecklingsår, KUÅ, som är 20% av din arbetstid.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig till:
Avdelningschef Lena M Mattsson 018-6113966, lena.m.mattsson@akademiska.se
Gruppchef Marie Elmebring Lindström 018-6117033
Specialistsjuksköterska inom geriatriken Anngela Ingvarsson 018-6117003
Facklig representant, vårdförbundet Sara Bäckström 018-6117003

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.