All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Tillbaka

Specialistläkare Lungsjukdomar

Referensnummer AS928/2019
Sista ansökan 2019-10-30
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Hjärt-Lungmedicin och Klinisk fysiologi

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Vid lung- och allergisektionen kan vi erbjuda en komplett lungmedicinsk verksamhet. Inom sektionen finns en lungavdelning med möjlighet till non-invasiv ventilering, en onkologisk dagvårdsavdelning samt en stor specialistmottagningsverksamhet uppdelad på olika mottagningar. Vi deltar även i cystisk fibrosmottagning, som är lokaliserad på Barnsjukhuset. 

Vi har ett väl utvecklat teamarbete och inom alla våra områden har vi nära kontakt med klinikens aktiva forskningsavdelning. Vi deltar även aktivt i läkarutbildningen.

- Allergimottagningen är främst inriktad på svår astma samt utredning av anafylaxi, svår födoämnesöverkänslighet och läkemedelsreaktioner.
- Den allmänna lungmottagningen omfattar utredning och behandling av patienter med bland annat svår KOL, astma, sarkoidos, lungfibros och genetiska lungsjukdomar.
- Lungutredningscentralen är främst inriktad på utredning och behandling av lungcancer men även utredning av andra svåra lungsjukdomar med snabbt förlopp. Till lungutredningscentralen är knuten en stor interventionell verksamhet med olika typer av ingrepp som bronkoskopi, ultraljudsbronkoskopi, thorakoskopi, thorakocentes och toraxdränage. Vi planerar också att inom en nära framtid starta med kryobiopsier.
- Andningscentrum är inriktad på utredning och behandling av obstruktivt sömnapnésyndrom samt utprovning och uppföljning av patienter med hemrespirator och syrgasbehandling i hemmet.

Dina kvalifikationer


Du som söker är legitimerad läkare samt specialist i lungmedicin och invärtes medicin.
Du som söker bör ha intresse och kunskap inom hela det lungmedicinska området och gärna med inriktning mot astma, KOL och luftvägarnas allergi. Pågående forskning meriterande samt intresse och engagemang för utbildning och undervisning. Vi ser gärna sökande med intresse för medicinskt utvecklings- och förbättringsarbete och administrativa ledningsuppdrag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, förmåga till interprofessionell samverkan och teamarbete samt lokal anknytning.

Vi erbjuder


Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid på Lung- och allergisektionen med tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten ingår deltagande i internmedicinsk primärjour alternativt lungbakjour beroende på erfarenhet och kompetens.

Med närhet till universitetet öppnas möjligheten för dig att delta i forskning och utveckling. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med kollegor och patienter samt genom handledning av läkarstudenter. Tillsammans skapar vi en utmanade och utvecklande arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Sektionschef Mary Kämpe, 018 – 611 4122
Facklig företrädare UAL Shadi Hägg, 018 – 611 4112

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är läkarlegitimation och specialistbevis.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.