Tillbaka

Sjuksköterska till 85C

Referensnummer AS737/2019
Sista ansökan 2019-08-27
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Fascineras du av människans återhämtningsförmåga? Tycker du att det är stimulerande att arbeta i team? Berikas du av att jobba personcentrerat och kunna följa upp resultaten av omvårdnaden du initierat?

Hos oss rehabiliteras personer som i yrkesverksam ålder drabbats av förvärvad hjärnskada, ryggmärgsskada eller neurologiska sjukdomar. Verksamheten arbetar i interdisciplinära team som med sin samlade kompetens tillsammans med patienten planerar och utför rehabiliteringsmedicinska insatser. Våra rehabiliteringsinsatser är inriktade så att våra patienter ska få en optimal självständighet i vardagen och möjliggöra återgång till lämplig boendeform med eller utan stöd. I verksamheten arbetar bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Under den inledande rehabiliteringen sker en bedömning som syftar till att kartlägga funktionstillstånd och funktionshinder. Under bedömningsfasen formuleras kort- och långsiktiga mål. De dokumenteras i en individuell rehabiliteringsplan för patienten. Målen revideras vartefter rehabiliteringen fortgår. Avdelningen är nyrenoverad och vi har endast enkelrum till patienterna.

Vi är en vårdavdelning med engagerade kollegor och höga ambitioner när det gäller god omvårdnad och bemötande. Vi arbetar personcentrerat med patienten som den viktigaste medlemmen i teamet. Personaltätheten är hög för att tillgodose våra patienters omvårdnadsbehov. Detta gör att vi har tid för våra patienter. Vårdtiderna är långa vilket gör att du som sjuksköterska har möjlighet att lägga ett stort engagemang på varje patient inom dina expertisområden. Endast planerat intag av nya patienter och överbeläggningar förekommer inte.

Vi ser oss själva som en lärande organisation, vi har bland annat utvecklat en kompetensstege för sjuksköterskor i vårt verksamhetsområde. Vi erbjuder en introduktion på 4-6 v utifrån ett väl inarbetat introduktionsprogram. För dig som är ny i din roll som sjuksköterska, erbjuder vi på Akademiska sjukhuset ett Kliniskt utvecklingsår till en omfattning av 20 procent där fokus ligger på dom kliniska färdigheterna och professionen. Vi har klinisk handledare på avdelningen.

Dina kvalifikationer


Du är legitimerad sjuksköterska med engagemang och positiv inställning och vill bidra till en god arbetsmiljö. Dina nya kollegor ser fram emot att börja samarbeta med dig. Vår största framgångsform är vårt teamarbete, teamet består av Sjuksköterska, Undersköterska, Läkare, Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Kurator, Psykolog, Logoped och Dietist. Därför är det är det en stor fördel om du är lyhörd och tycker om att samarbeta.

Vi erbjuder


Tillsvidareanställning natt eller treskift där nattarbete kan bli aktuellt först när du känner dig varm i kläderna. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi intervjuar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Jessica Gustafsson 018-611 07 45
Gruppchef 85c 018-617 11 72
Facklig kontaktperson Vårdförbundet nås via växel 018-6110000

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.