Tillbaka

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, integrerad mottagning Tierp.

Referensnummer AS694/2019
Sista ansökan 2019-08-31
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Sektionen för Beroende- och neuropsykiatri är den verksamhet inom Region Uppsala som bedriver specialiserad beroendevård. Sektionen består av Beroendemedicinska mottagningens öppenvård inkl integrerad verksamhet i Tierp samt mobil verksamhet nord och syd, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO), heldygnsvård 4A och 4B, neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Bålsta psykiatriska mottagning samt Enköping samlade psykiatri.

Inom sektionen för Beroende- och neuropsykiatri och tillhörande den Beroendemedicinska mottagningen kommer Tillnyktringsenheten att ingå, arbetsuppgifter kopplat till Tillnyktring såsom exempelvis uppföljning samt utökad samverkan med polismyndighet kommer därför bli arbetsuppgifter som tillkommer sökt befattning.
Beroendemedicinska mottagningen arbetar ständigt med förnyelse, inom ramen för befattningen förväntas du delta i arbete kring E-hälsomottagningen, som är digitala möten med patienter och som kan innebära möjligheten att arbeta på distans.

Ditt uppdrag


Som sjuksköterska på Beroendemedicinska mottagningen, integrerad mottagning Tierp, deltar du i utredning och behandling av patienter med beroendesjukdom. Vi arbetar i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. En integrerad mottagning är ett närvårdssamarbete mellan kommun och landsting där vi tillsammans utvecklar de integrerade, samordnade vård- och stödformerna utifrån individens behov

Arbetsuppgifter och aktiviteter som ingår i befattningen: 
- Hantera läkemedel på ett säkert sätt utifrån ordination, verkningsmekanism, effekter, interaktioner och biverkningar. I dialog tillsammans med patient, närstående och ansvarig läkare medverka till aktiv följsamhet samt till att minsta verksamma dosering av läkemedel eftersträvas.
- Bedöma och vidta åtgärder utifrån somatiska och psykiatriska parametrar vid övervakning/tillsyn av patienter
- I samråd med patient och närstående upprätta, genomföra och följa upp samordnade insatser med andra vård- och behandlingsaktörer såsom kommun, primärvård och övrig specialistvård.
- Samverka i team, initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån patientens behov. Kommunicera och konsultera med andra aktörer utanför det egna teamet för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan.
-  Aktivt arbeta för att tillämpa evidensbaserad kunskap och vara delaktig i vårdutveckling baserad på forskning. Initiera och leda utvecklings- och förbättringsarbete samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad.
- Handleda sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå.

Dina kvalifikationer


Du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård
eller legitimerad sjuksköterska som ser specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård som en snart och naturlig kompetensutveckling.
Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk hälso- och sjukvård är ett krav. Erfarenhet av arbete inom missbruk- och beroendevård liksom erfarenhet av arbetsledning och beslutsfattande arbetsuppgifter är meriterande.
Du innehar körkort och känner dig trygg med att köra bil.

Din kompetens


Personlig mognad, att du känner dig trygg, stabil och har självinsikt. Har god samarbetsförmåga och är självgående dvs tar ansvar för sina uppgifter, strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare. Vi ser gärna att du har ledarskapsförmågor som samordnar och blir en referenspunkt för andra.

Vi erbjuder


En tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1/9-2019 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag till fredag (vardagar).

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Jenny Marteleur, 018-6112146
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.