Tillbaka

Avdelningschefer inom Blod- och tumörsjukdomar

Referensnummer AS601/2019
Sista ansökan 2019-07-01
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar

Arbetsplatsbeskrivning

Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet. Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom Blod- och tumörsjukdomar finns sex sektioner och vi är totalt ca 500 medarbetare.

Vår verksamhet


Våra sektioner ansvarar för sjukhusets verksamhet inom hematologi, onkologi samt onkologisk endokrinologi och svarar därutöver också för strålbehandlingsverksamheten samt den palliativa vården. Verksamheten har för närvarande drygt 80 slutenvårdsplatser inkl. den palliativa specialiserade slutenvården till sitt förfogande. Vid verksamhetsområdet bedrivs en omfattande mottagningsverksamhet och en växande andel av vården sker polikliniskt vid en utrednings- och en behandlingsavdelning. Den palliativa verksamheten omfattar också ett team för avancerad palliativ vård i hemmet samt ett palliativt konsultteam. Strålbehandlingsavdelningen utökar under 2019 sin verksamhet till att också omfatta en av Sveriges första MR-Linac som kombinerar linjäracceleratorn med bilddiagnostik. Forskningsaktiviteten är hög och inom verksamheten finns också en dedikerad klinisk forsknings- och utvecklingsenhet vilken också organiserar vår kvalitets- och verksamhetsutvecklingsfunktion.

Under 2019 flyttar verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar till den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101 vid Dag Hammarskjölds väg. Flytten innebär att verksamheten förläggs till moderna lokaler med enpatientrum, nya informations- och kommunikationstekniska system samt åtskilda professionella och publika flöden. 

Ditt uppdrag


Är du en av två nya avdelningschefer som vågar tänka nytt och ser fler möjligheter än hinder med sikte på framtidens sjukvård?  

Vi söker en avdelningschef till vår sluten- och öppenvård inom sektion Hematologi. Avdelning 50C har vårdplatser i enkelrum som är utrustade med sluss med anpassad ventilation för att minska infektionsrisken. Inom verksamheten finns tre gruppchefer, varav en finns på mottagningen och två på avdelningen. Avdelningen är uppdelad i tre vårdlag. I varje vårdlag finns en avdelningsläkare, tre sjuksköterskor och en undersköterska. Två överläkare ansvarar för de tre vårdlagen. Det finns tillgång till kurator, sjukgymnast och dietist.

Vi söker en avdelningschef till öppenvården inom sektion onkologi och onkologisk endokrinologi där verksamhet bedrivs på tre mottagningar/avdelningar. På onkologmottagningen arbetar ett 10-tal kontaktsjuksköterskor med ansvar för egna tumördiagnoser, tillsammans med ett antal koordinatorer som följer upp standardiserade vårdförloppen. Till onkologisk dagvårdsavdelning kommer våra onkologpatienter för att få sin cytostatikabehandling. Här arbetar ett 15-tal erfarna sjuksköterskor och undersköterskor. De dagliga verksamheterna leds av sektionsledare. Onkologisk endokrinologisk mottagning är en mindre enhet som tar emot patienter från hela landet, och här arbetar tre kontaktsjuksköterskor tillsammans med ett antal administratörer.

Uppdragen som avdelningschef innebär ett nära samarbete med verksamhetschef och sektionschef samt övriga avdelningschefer inom verksamhetsområdet, och i din roll som avdelningschef har du det yttersta ansvaret för personal, kompetensförsörjning, ekonomi och vårdproduktion. Du arbetar både strategisk och operativt och har ansvar för att verksamheten har rätt resurser och rätt kompetens på plats och du ansvarar för att verksamheten kan nå sina ekonomiska och produktionsmässiga mål.

Dina kvalifikationer


Du är meriterad inom chefs- och ledarskap gärna med ett etablerat kontaktnät av möjliga nya kollegor som vill arbeta med cancervård. Du är legitimerad sjuksköterska, med aktuell erfarenhet från somatisk sluten- och/eller öppen vård. Erfarenhet av riktat förändringsarbete är meriterande. 

Din kompetens


Vi ser att du är en ledare som drivs av engagemang och har en vilja att ständigt förbättra verksamheten då du kommer att bli en referenspunkt för andra samt kommer bidra till att skapa delaktighet. Du som chef leder, motiverar och förser andra med befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Det är därför bra att du har god kunskap om pedagogisk utveckling och hur förutsättningar för detta kan skapas.

För att klara uppdraget behöver du vara mål- och resultatorienterad, du är lyhörd och empatisk, kan arbeta effektivt med många olika personalkategorier och har förmågan att förändra din inriktning när målen ändrar sig. Trots situationer med begränsad information, svåra omständigheter och tidspress har du lätt för att fatta beslut, agera utifrån dessa samt visa på gott omdöme. Att se helheten, förstå din roll och samtidigt se till hela verksamhetens bästa genomsyrar ditt agerande och dina beslut och du kan balansera olika intressen. Du är drivande för att skapa samt underhålla goda interna och externa relationer.

Vi erbjuder


Vi erbjuder ett tidsbegränsat förordnande som avdelningschef och en tillsvidareanställning som sjuksköterska. Lön och tillträdesdag enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Verksamhetschef Peter Asplund 018 – 611 52 28
Sektionschef Honar Cherif 018 - 611 91 25
Fackliga organisationer nås via växeln 018 – 611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.