Tillbaka

Kurator till psykiatriavdelning 1

Referensnummer AS492/2019
Sista ansökan 2019-05-29
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Psykiatriavdelning 1 bedriver akut heldygnsvård för patienter från 18 år med psykos. På avdelningen utreds och behandlas psykos, schizofreni och schizoaffektiva tillstånd. Vi har också fyra mellanvårsplatser där omvårdnad, psykosociala insatser och rehabilitering är i fokus. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut samt kurator. Varje patient har därmed tillgång till medicinsk vård, omvårdnad och psykosociala insatser utifrån sitt behov.

Som kurator på avdelning 1 arbetar du i nära samverkan med öppna vårdformer, du har tät kontakt med närstående, handläggare inom kommuner och andra myndigheter så som försäkringskassan. I vårdkedjan deltar även öppenvården i planering och träffar patienten regelbundet under vårdtiden på avdelningen. Samarbete sker också med ett mellanvårdsteam som arbetar med förebyggande insatser och utslussning.

Vi söker nu en kurator som är intresserad av ett vikariat över sommaren. Eventuellt finns möjlighet till förlängning av vikariatet.

Ditt uppdrag


För att trivas hos oss bör du vara flexibel och kunna prioritera insatser. Arbetet innebär såväl akut som planerad psykosocialt stöd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat kartläggning av patientens sociala situation, se över ekonomi, boendesituation, behov av fortsatta insatser och resurser från andra myndigheter etc. Du erbjuder social information och vägledning i patientens rådande situation. Som kurator har du stödsamtal med såväl patienter som deras närstående. Du bidrar med din kompetens på ronder och i samarbetet runt våra patienter.

Dina arbetsuppgifter kommer i stora drag bestå av:

-Samordna vården utifrån riktlinjer om in och utskrivningsprocess. Du delger din kunskap och handleder övrig personal om de lagar och riktlinjer som styr vårt arbete, samt kommunens roll.
- Leda och utföra socialt och psykosocialt utrednings och behandlingsarbete på individ- grupp- och familjenivå. Du har även ett perspektiv som innefattar socialrätt.
- Delta i teamarbete och bidra med din kompetens om psykosocialt arbete. Du är med på konferenser och möten på enheten, samt möten som sker med öppenvård och vårdgrannar.
- Bevaka patienternas rättigheter och behov av insatser, inneha ett barnperspektiv samt beakta patientens och anhörigas rätt till information och stöd.
- Ha kontakt och samtal med patienter, anhöriga och övriga personer i patientens nätverk.

Dina kvalifikationer


Du har en socionomexamen. Du är erfarenhet av socialt arbete och gärna av psykosvård.

Din kompetens


Du besitter en god samarbetsförmåga och är öppen för utveckling och nya arbetssätt. Du har ett helhetsperspektiv och kunskaper om de instanser som finns i samhället. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet.

Vi erbjuder


Vi kan erbjuda ett sommarvikariat med möjlighet till förlängning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Anne-Sofie Stadell 018-611 51 97, anne-sofie.stadell@akademiska.se
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.