Lediga tjänster

Tillbaka

Chefscontroller

Referensnr AS1380/2018
Sista ansökan 2019-01-31
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Sjukhusadministrationen, avdelningen för ekonomi, marknad och produktion

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Vår verksamhet


Tjänsten är placerad inom Akademiska sjukhusets avdelning för ekonomi, marknad och produktion i sjukhusadministrationen. Avdelningen har en central roll i sjukhusets övergripande styrning med bland annat ansvar för samordning av de aktiviteter som ryms inom planerings- och uppföljningsprocesserna.

Ditt uppdrag


Som chefscontroller ansvarar du för enheterna för verksamhetsstyrning och verksamhetsnära stöd vid Akademiska sjukhuset. Du är chef för cirka 20 medarbetare som arbetar inom områdena lednings- och verksamhetsstöd. Du och dina medarbetare stöttar sjukhusledningen i de övergripande processerna för planering/budget och uppföljning samt verksamhetscheferna i deras uppdrag på nästa organisatoriska nivå. Uppdraget innebär ett ansvar för utveckling, underhåll och förvaltning av sjukhusgemensamma processer för verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning.

Inom avdelningen finns även enheterna för marknad och produktion som utgör naturliga samarbetsytor för dig och dina medarbetare. Inom marknadsområdet sker bland annat ett nära samarbete kring sjukhusets prislista och vad gäller produktionsområdet sammanfaller arbetet kring exempelvis effektiv resursanvändning i den samlade organisationen. I det löpande arbetet sker samtidigt ett samarbete med andra avdelningar inom sjukhusadministrationen.

Du och dina medarbetare är viktiga för utveckling och förvaltning av sjukhusets verksamhetsstyrningsmodell som utgår från en målstyrningsmodell genom målkort med ett fokus på målområdet effektiv organisation.

Som chefscontroller har du ett personalansvar för cirka 20 medarbetare med ansvar för sjukhusgemensamma processer gällande planering/budget, BI/beslutsstöd, investeringar, uppföljning, prissättning och analys. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och svarar direkt till sjukhusets ekonomidirektör.

Uppdraget innebär ett flertal samarbetsytor såväl inom sjukhusadministrationen, inom Region Uppsala som inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion.

Du kan prioritera/omprioritera i ditt eget uppdrag och bistå medarbetarna med detta. Mot bakgrund av att dessa krav kommer att stärkas måste du bidra i att utveckla nya/andra sätt att utföra vårt uppdrag. Vi ställer stora krav på dig som ledare i ett kontinuerligt pågående förändringsarbete. Kravbilden för administrationen är ”mer och bättre administration till en lägre kostnad”. Stärkt omvärldsbevakning, nya lösningar/ny teknik och utvecklat samarbete är några av de områden du kommer att behöva vara drivande inom.

Sjukhusets organisation kommer att utvecklas mot en modell där linje och matris förutsätts fungera tillsammans. Inom vårt vårduppdrag sker detta inom ramen för ”värdebaserade vård”. Vårduppdraget är i förändring på såväl nationell, regional och lokal nivå mot bakgrund av pågående utvecklingsarbete gällande nivåstrukturering.  Enheten behöver stärka sin roll för att leverera ett utvecklat beslutsstöd och stärkt analys till beslutsfattare inom sjukhuset eller i andra uppdrag.

Dina kvalifikationer


  • Civilekonom eller motsvarande högskoleutbildning inom ekonomiområdet.
  • Du kan obehindrat hantera Office 365 och appar som ingår.
  • Förvärvad eller påbyggd utbildning gällande affärssystem och BI-verktyg är meriterande.
  • Du ska ha minst tio års arbetslivserfarenhet inom området ekonomi-/verksamhetsstyrning och då med branschvana från hälso- och sjukvård eller annan kvalificerad tjänsteproduktion.
  • Du ska ha dokumenterad arbetsledande erfarenhet under minst fem år.
  • Det är meriterande om du har ansvarat för projektledning inom för tjänsten relevanta uppdrag, om du har ansvarat för större förändringsarbeten utifrån en arbetsledande roll och om du har erfarenhet från politiskt styrda organisationer.


Din kompetens


Personlig mognad - Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.

Stabil - Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.

Mål- och resultatorienterad - Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig.

Lojal - Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Du tar upp kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad.

Tydlig - Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.

Strategisk - Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.

Omdöme - Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Vi erbjuder


Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder även en god arbetsmiljö vid vårt aktivitetsbaserade kontor inom sjukhusområdet på Akademiska sjukhuset.

Vill du veta mer?


Ekonomidirektör Bo Strömquist, tel 018-6111737, bo.stromquist@akademiska.se
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi vill uppmärksamma dig på att urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare