Lediga tjänster

Tillbaka

Vårdsamordnare till infektionsavdelningen

Referensnr AS1333/2018
Sista ansökan 2019-01-20
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Infektionssjukdomar

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Infektionsavdelningen har 28 vårdplatser, varav 10 enkelrum för isolering. Vi är en renodlad akutavdelning där alla patienter kommer in via akutmottagningen eller vår egen infektionsmottagning. Vi vårdar patienter med svåra infektioner, smittsamma sjukdomar, tropikmedicinska sjukdomar och immunbristsjukdomar. Våra patienter har ofta andra grundsjukdomar som blir påverkade vid en infektion vilket gör att vårt arbetssätt är att se hela människan.

Då vi värnar om patienten och vill säkerställa att hemplaneringen för våra patienter blir så bra som möjligt inrättar vi nu en funktion där huvudansvaret är att samordna hemplanering av de patienter som har eller bedöms behöva ha kommunala insatser efter sjukhusvistelsen.

Ditt uppdrag


Som vårdsamordnare är du ansvarig för utskrivningsprocessen för patienterna i samarbete med avdelningens läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt patienten själv. Det innebär att du behöver hålla dig uppdaterad angående patienternas boendesituation, bedömning av eventuellt hjälpbehov vid hemgång samt stämma av att patientens omvårdnadsbehov är tillgodosett inför hemgång.

Vårdsamordnaren har ett övergripande ansvar för handläggningen i Prator samt har kontakt med anhöriga inför hemgång. Du har en viktig funktion i kontakten med kommuner och andra vårdgivare. Du är ansvarig för att utarbeta och uppdatera avdelningens rutiner kring Prator och utskrivningsprocessen samt löpande utbilda sjuksköterskorna på avdelningen inom detta. Du har ett nära samarbete med avdelningens ledningsansvariga sjuksköterska där ni har en tät dialog om in- och utflöde av patienter.

Din kompetens


Du är legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom yrket, då vårdsamordnaren självständigt måste kunna bedöma patienternas nuvarande och kommande omvårdnads- och rehabiliteringsbehov. Du är bra på att skapa en förtroendefull relation med patienten och dess anhöriga och har förmåga att bilda nätverk med olika vårdaktörer såsom kommuner och andra vårdgivare. Din personliga lämplighet är viktigt, då uppdraget kräver stor flexibilitet och empatisk förmåga, samtidigt som det kräver hög grad av självständighet och god samarbetsförmåga. Du har ett genuint intresse för omvårdnadsfrågor och är skicklig i att identifiera omvårdnadsbehov.

Det är meriterande om du har:
- God kännedom om kommunens organisation
- Erfarenhet av projektarbete och undervisning
- Har fördjupad kunskap i Prator, samordnad vårdplanering och socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivningar av patienter i sluten vård.
-VUB inom infektionssjukvård, alternativt internmedicin/geriatrisk omvårdnad.

Vi erbjuder


Vi erbjuder dig ett vikariat eller tillsvidare. Tjänstgöringsgraden är 100%.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Cathrine Björk, 018–611 24 47

Facklig kontaktperson Vårdförbundet Amalia Andersson, 018–611 56 08

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande och anställning kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare