1. På morgonmötet meddelar avdelningschefen att ni ska testa användandet av smartphones i arbetet. Hur reagerar du?

A. Jag blir eld och lågor och vill starta projektet på en gång. Dags för sjukvården att bli digital!

B. Jag tycker att idén är bra, men undrar hur telefonerna ska integreras med journalsystemet. Har man tänkt på sekretessaspekten?

2. Avdelningschefen utser dig till ansvarig för att utveckla rondarbetet på avdelningen. Vad blir ditt första steg?

A. Jag har många idéer om hur rondarbetet kan förbättras! Jag börjar redan nästa dag, genom att testa att ta med avdelningens fysioterapeut och dietist på ronden.

B. Jag gör inget förhastat, utan börjar med att sätta mig in i aktuell forskning på området, för att kunna ta ett väl överlagt beslut. Därefter tar jag fram en plan för hur arbetet ska gå till.

3. Vilka positiva egenskaper förknippar dina kollegor med dig?

A. Jag hoppas att de tycker att jag är glad och idérik. Att jag är en sån som får saker gjorda.

B. De brukar säga att jag är organiserad och realistisk. Jag är bra på att väga fördelar och nackdelar inför ett beslut.

4. Men ibland kan dina kollegor tycka att du är för...

A. Otålig

B. Velig

5. När mår du bra på jobbet?

A. När jag får använda min kreativitet till att utveckla verksamheten tillsammans med mina kollegor.

B. När arbetsuppgifterna är tydliga och jag vet vad som förväntas av mig.

RESULTAT

Flest A: Du är en innovationslysten idéspruta - precis vad vi söker!

Du är en kreativ person som har många idéer om hur sjukvården skulle kunna förnyas. Du är lösningsorienterad och har en förmåga att hitta kreativa lösningar när du möter problem. Du är en entusiastisk person som har en förmåga att inspirera kollegorna med din energi. Utvecklingsavdelningen behöver någon som dig. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi en engagerad medarbetare som har en förmåga att tänka nytt.

Flest B: Du är en eftertänksam bromskloss - perfekt för oss!

Du är en logisk person med en ovanligt vass analysförmåga. Genom att kritiskt utvärdera andras idéer lyckas du förebygga misstag och omsätta idéerna till genomförbara projekt. Du är bra på att sätta saker i ett sammanhang och se helheten. Utvecklingsavdelningen behöver någon som dig. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi en engagerad medarbetare som är en god beslutsfattare.

Vi ska starta en utvecklingsavdelning på Akademiska med syfte att förnya sjukvården. Det är ett svårt uppdrag och för att lyckas behövs både dig som är kreativ och dig som är analytisk. Vi tror att det krävs en kombination av personligheter för att skapa ett framgångsrikt team.