Marie Foconi.

Vad är en kirurgisk utvecklingsavdelning?

Avdelningen kommer att tillhöra verksamhetsområde kirurgi och arbeta med elektiv kirurgi. Avdelningens har, utöver vården, som uppgift att testa och införa nya idéer. Medarbetarna kommer att få vara med och utveckla nya arbetssätt och prova ny teknik. Allt vi gör ska skapa största värde för patienten och främja en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Vilka projekt kommer avdelningen att jobba med?

Det vet vi inte ännu. Projekten kan röra sig om följande: hälsosamma scheman med nya arbetstider, utveckling av nya yrkeskategorier, minskad dokumentation, daglig styrning och utvecklat rondarbete. Avdelningen kommer även att fungera som en testbädd för programmet Framtidens Akademiska sjukhus, vilket innebär att man kommer testa ny teknik innan den lanseras på resten av sjukhuset.

Hur ska ni lyckas med det här?

För att lyckas är det viktigt att vi hittar bra utvärderingsverkstyg så att vi hela tiden kan utvärdera de pågående projekten. När ett projekt är utvärderat ska vi antingen förkasta idén, eller fortsätta genom att sprida resultatet till resten av sjukhuset. För att bli framgångsrik behöver utvecklingsavdelningen även innovativa och nyfikna medarbetare med en trygghet i sin profession.

Vad förväntas av mig som medarbetare?

Ett öppet sinne, en vilja att utveckla vården, god samarbetsförmåga och flexibilitet. Du är kommunikativ och gillar att prova nya saker. Som medarbetare på den kirurgiska utvecklingsavdelningen kommer du ha en viktig roll i att sprida vidare resultaten och de nya arbetssätten till resten av sjukhuset. Räkna med att ta emot hospiteringar från nyfikna medarbetare.

Vi är i startgroparna och vet ännu inte var den här resan kommer sluta. Frågor, förslag och hejarop skickas till patrik.bodeby@akademiska.se.