Hur är det att jobba inom våra olika områden?

Kvinnlig sjuksköterska.

Är du nyfiken på hur det är att arbeta inom våra olika områden på sjukhuset? Här hittar du information om varje område. 

Att jobba som...

 

Att jobba inom....

Akademiska laboratoriet

Akutsjukvård och internmedicin

Ambulanssjukvård

Anestesi, operation och intensivvård

Arbets- och miljömedicin

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Blod- och tumörsjukdomar

Geriatrik

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Kvinnosjukvård

MSI - Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it

Ortopedi- och handkirurgi

Plastik- och käkkirurgi

Psykiatri

Rehabilitering och smärtcentrum

Specialmedicin, hud och reumatologi

Thoraxkirurgi och -anestesi

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar