Hur är det att arbeta på Akademiska?

Hur är det att arbeta på Akademiska?

Att jobba inom...

Akademiska barnsjukhuset

Akademiska laboratoriet

Akutsjukvård och internmedicin

Ambulanssjukvård

Anestesi, operation och intensivvård

Arbets- och miljömedicin

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Blod- och tumörsjukdomar

Geriatrik

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Kvinnosjukvård

MSI - Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it

Ortopedi- och handkirurgi

Plastik- och käkkirurgi

Psykiatri

Rehabilitering och smärtcentrum

Specialmedicin, hud och reumatologi

Thoraxkirurgi och -anestesi

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar