All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in under tisdagen och onsdagen. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

Hur är det att arbeta på Akademiska?

Hur är det att arbeta på Akademiska?

Att jobba inom...

Akademiska laboratoriet

Akutsjukvård och internmedicin

Ambulanssjukvård

Anestesi, operation och intensivvård

Arbets- och miljömedicin

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Blod- och tumörsjukdomar

Geriatrik

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Kvinnosjukvård

MSI - Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it

Ortopedi- och handkirurgi

Plastik- och käkkirurgi

Psykiatri

Rehabilitering och smärtcentrum

Specialmedicin, hud och reumatologi

Thoraxkirurgi och -anestesi

Ögonsjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar