För dig som är sjuksköterska

Vill du utveckla vården tillsammans med oss?

Vill du vara med och utveckla vården tillsammans med oss? Vi behöver ditt engagemang, din erfarenhet och kreativitet för att nå dit vi vill. Ett av våra mål är att erbjuda våra sjuksköterskor som är nya i yrket en proffsig handledning och stöd i arbetet. Vi vill ge dem den bästa möjliga starten i sitt yrkesliv. För att nå dit behöver vi dig som har erfarenhet som sjuksköterska och som brinner för att utveckla andra. Varmt välkommen att söka någon av våra lediga tjänster.

Hitta ditt nya jobb här

 Lediga tjänster

Som sjuksköterska kan du inom ramen för professionssteget ha flera olika roller

Som sjuksköterska kan du bland annat bli handledare. Tack vare professionssteget kan nyanställda på ett tryggt sätt växa in i sin roll samtidigt som mer erfarna medarbetare utvecklas i sin handledarroll eller som mentor. Som senior sjuksköterska får du utvecklas i din roll, samtidigt som du bidrar med dina kunskaper. Du får utbildning, stöttning och ett konkret uppdrag att handleda mindre erfarna kollegor.

Det finns fyra olika roller som handledare:

Klinisk handledare

En möjlighet att ge eller få praktisk och situationsanpassad handledning i det kliniska omvårdnadsarbetet. Det kan handla om att säkerställa att avdelningens rutiner följs, stöd och handledning när något nytt arbetsmoment ska göras, handledning i att prioritera arbetsuppgifter och i arbetsledning. Krav på dig som handledare: Klinisk kunskap och erfarenhet, intresse av handledning samt kunna bemöta både kollegor och patienter på ett bra sätt.

Reflektionshandledare

För att hela tiden förmå att fatta etiskt riktiga beslut krävs en ständig diskussion och handledning. Genom att dela upplevelser minskar den etiska stressen samtidigt som gruppen hjälper varandra att refl ektera över förhållningssätt i olika patientsituationer. Viktiga egenskaper hos dig som handledare är lyhördhet, god förmåga att lyssna samt vara trygg i din person och yrkesroll.

Teoretisk handledare

För att stödja den teoretiska och vetenskapliga utvecklingen. Med hjälp av omvårdnadsronder får patienterna sina omvårdnadsbehov systematiskt diskuterade och evidensbaserade åtgärder kan sättas in. Det fungerar som ett teoretiskt stöd till hur, när och varför omvårdnadsåtgärder ska utföras. Krav på dig som handledare: magisterexamen eller högre akademisk utbildningsnivå.

Mentor

Det kan vara svårt att hitta information om olika karriärvägar och att komma i kontakt med kollegor som kommit längre i karriären. En mentor bidrar till professionell och personlig utveckling. Fokus på reflektion och kunskap, liksom att vara en förebild och bollplank i olika frågor.

"STÄLL ALLA FRÅGOR DU HAR. JAG VET HUR DET ÄR ATT VARA NY OCH KOMMER INTE TYCKA ATT DU ÄR DUM."

- Concy, handledare

Läs mer

Bli forskningssjuksköterska

Genom åren har forskare vid Akademiska sjukhuset varit med och tagit fram behandlingar och läkemedel mot många svåra sjukdomar. Vi ligger i framkant inom flera av våra verksamheter, både nationellt och internationellt. Vi bedriver världsunika forskningsprojekt inom många medicinska och vårdvetenskapliga områden. Förutom att påverka sjukhusets hela utveckling, gör det att vi kan erbjuda dig unika möjligheter att utveckla och utvecklas inom flera områden. Neurotrauma, inflammatoriska processer, endokrinologisk onkologi samt diabetes är bara några av dem.

Möjlighet att få studielön vid vidareutbildning

Är du sjuksköterska och intresserad av att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska? Då har du möjlighet att göra det med studielön! Akademiska sjukhuset erbjuder studielön inom flera inriktningar.

Bli chef

Vi strävar efter att vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsgivare för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Våra chefer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt arbete. För att ge våra chefer bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lyckas i sitt ledarskap har vi tagit fram Ledarskapsakademin. Ledarskapsakademin erbjuder chefsprogram för både blivande, nya och erfarna chefer och det finns utbildningar som sträcker sig över ett år, enstaka kurser i specifika ämnen, chefsnätverk, mentorsprogram samt e-utbildningar.

Möt några av oss

Kompetensmodell för dig som är sjuksköterska

Kompetensmodellen beskriver våra kompetens- och utvecklingsvägar på Akademiska sjukhuset. Vi vill att vården hos oss ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver alla medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling.

Arbetstidsmodell

Vi har en arbetstidsmodell för dig som är sjuksköterska, barnmorska, undersköterska eller skötare i verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt. Modellen innebär att varje schemaperiod har ett bestämt antal poäng som ska uppnås. Det är en poängmodell som tagits fram lokalt för ökad flexibilitet och större möjligheter till återhämtning. Det ska löna sig att arbeta obekväma pass, helt enkelt.

Frågor och svar

Våra lediga tjänster hittar du här Sök lediga tjänster på Akademiska sjukhuset | Akademiska.

Kontakta gärna avdelningschef på den avdelning du är intresserad av via växeln 018-611 00 00 för att höra hur det ser ut med framtida rekryteringsplaner.   

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att du ska ha det bra, känna dig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Med ett av Sveriges bästa kollektivavtal får du förmåner som gör att du kan känna dig tryggare ekonomiskt genom hela livet.

Vi vet hur svårt det kan vara med bostad och vill därför erbjuda dig som utomlänsboende ett bostadsbidrag under de sex första månaderna om din månadskostnad överskrider 7000 kronor.

Vi bidrar även med ett UL-busskort under sex månader alternativt ett cykelpaket där cykel, hjälm och bygellås ingår.