Biomedicinska analytiker - vårdens detektiver

Biomedicinska analytiker - vårdens detektiver

Hur är det att arbeta som biomedicinsk analytiker på Akademiska sjukhuset?

På Akademiska sjukhuset jobbar 310 personer som biomedicinsk analytiker. Vi är specialister på olika undersöknings- och analysmetoder och har en avgörande roll för diagnostiken. Biomedicinska analytiker hittar du både på labb och på mottagningar i patientnära arbete. Utan analys av de prover och undersökningar som utförs är det omöjligt att bestämma diagnos och behandling.

Inom vilka områden kan jag arbeta som biomedicinsk analytiker?

Som biomedicinsk analytiker har du en bred kompetens och kan jobba inom många olika området på sjukhuset. Här kan du läsa mer om de olika områden där du som biomedicinsk analytiker kan arbeta:

Akademiska laboratoriet

som består av: 

Klinisk genetik  

Vi erbjuder expertkunskap för prevention, diagnostik och uppföljning av olika genetiska sjukdomar, både medfödda sjukdomar och syndrom, men även vid misstanke om familjära ärftligheter och cancer.  

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin  

Vi erbjuder laboratorieservice inför blodtransfusion, cellterapi, allergiutredningar och är med i förberedelserna inför organtransplantationer. 

Klinisk kemi och farmakologi 

Vi utför snabba och kvalitetssäkra analyser på blod, urin och övriga kroppsvätskor för att påvisa sjukliga förändringar i kroppens olika organ samt läkemedelsanalyser. Vi bedriver dygnet-runt-öppna laboratorier vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.  

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 

Vi analyserar och identifierar bakterier, virus, svampar och parasiter som orsak till infektionssjukdomar.  

Klinisk patologi 

Vi analyserar och undersöker sjukliga förändringar i vävnader både morfologiskt samt på cell- protein- och molekylärnivå.  

Klinisk fysiologi 

Vi undersöker kroppens stora organ, framför allt hjärta, kärl, lungor och mag-tarmkanalen. Exempel på undersökningar som vi utför är ultraljud på hjärta och kärl, spirometrier, manometrier, arbetsprov och EKG.  

Klinisk neurofysiologi 

Vi utför undersökningar och analyser av funktionen i våra nerver, muskler, ryggmärg och hjärna. Exempel på undersökningar som vi utför är EEG, neurografier, evoked potentials och termotest. 

Nuklearmedicin och PET-centrum 

Vi utför nuklearmedicinska undersökningar och behandlingar genom att tillföra kroppen ett radioaktivt spårämne, oftast via ett blodkärl. Detta spårämne tas upp av specifika celler/organ. Med en PET-kamera eller gammakamera kan vi sedan studera hur spårämnet fördelar sig i kroppen eller hur organen fungerar. 

Hjärtmottagningen för barn och ungdom 

Vi undersöker barn och ungdomar som har blåsljud, hjärtrytmrubbningar eller annan misstanke på hjärtfel. Exempel på undersökningar är hjärtultraljud, EKG och arbetsprov.  

Utvecklas inom din roll som biomedicinsk analytiker

Akademiska sjukhuset är en arbetsplats med många utvecklingsmjligheter. Vi vill att vården hos oss ska kännetecknas av god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet. Därfr behver alla medarbetare ha god kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling.

Kompetensmodellen för biomedicinska analytiker beskriver hur du kan utvecklas i ditt yrkesliv.

Vi behöver dig!

Bristen på biomedicinska analytiker är ett stort problem. Vi saknar personal med rätt kompetens!

Vill du jobba med oss?

Kontakta:

Klinisk genetik: Lila Shokohideh lila.shokohideh@akademiska.se 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin: Lena Wehlin lena.wehlin@akademiska.se  

Klinisk kemi och farmakologi: Amanda Sanasarian amanda.sanasarian@akademiska.se 

Klinisk mikrobiologi: Ehsan Ghaderi ehsan.ghaderi@akademiska.se 

Klinisk patologi: Mariam Sliwa mariam.sliwa@akademiska.se 

Klinisk fysiologi: Terese Ahrne terese.ahrne@akademiska.se 

Klinisk neurofysiologi: Karin Adeborn karin.adeborn@akademiska.se 

Nuklearmedicin och PET-centrum: Anna Eriksson anna.m.eriksson@akademiska.se 

Hjärtmottagningen för barn och ungdom: Charlotta Atuma charlotta.atuma@akademiska.se