Barnakutläkare

Barn undersöks.
BAL

Om akutmottagningen för barn och ungdom

På akutmottagningen för barn och ungdom tar vi emot ungefär 10 000 patienter varje år. Vi omhändertar, diagnostiserar och behandlar både kirurgiska, ortopediska och vissa medicinska sjukdomar. Att arbeta som "BAL" hos oss innebär att du arbetar med eget ansvar men också med uppbackning från legitimerade läkare på Akademiska barnsjukhuset. Det finns också alltid en "BAL" från tidigare vikariat kvar som du går dubbelt med.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om tjänsten eller har du några frågor till oss?

Emelie Holmquist
sektionsledningsadministratör, 018-611 59 12

Gisela Reinfeldt Engberg
rekryteringsansvarig, 018-617 41 73

 

Det känns som man får axla läkarrollen på en gång

Hanna. Varför valde du att söka tjänsten som underläkare på Akutmottagningen för barn och ungdom?

Jag hade hört så mycket bra om tjänsten och arbetsplatsen och det stämmer verkligen. Att börja jobba med barn är så bra för man lär sig kommunicera med både barn och vuxna på ett bra sätt och det är en jättetrevlig arbetsplats med bra gemenskap och teamwork.

Vad är det bästa med att jobba här?

Det är ett otroligt bra första steg i karriären för att det känns som man blir läkare direkt. Du får mycket eget ansvar och får träna på att jobba självständigt men har samtidigt stor hjälp av kollegor och du lär dig både akutverksamhet och hur det fungerar på en avdelning. Det är också mycket jourer vilket ger bra träning.

Skulle du rekommendera andra att söka hit?

Ja, absolut. Man får så bra träning av att arbeta med barn. Om du har sytt ett hysteriskt barn med en svimfärdig anhörig brevid så lär du dig mycket om stresshantering och god kommunikation.

/Hanna Wivstad Dahlén

Vad får du göra som BAL hos oss?

Arbetsbeskrivning

 • Handläggande av akuta barnortopediska, barnkirurgiska och vissa barnmedicinska sjukdomar på akutmottagningen.
 • Återbesöksmottagning från akuten på vardagsförmiddagar; ortopedi, kirurgi.
 • Jourtjänst på sjukhuset tom 23.00 och därefter beredskap till 8.00 dagen efter.
 • Svara på frågor under jourtid från barnkirurgiska avdelningar i samråd med barnkirurgbakjouren. Frågor från barnmedicinska avdelningar handläggs av barnmedicinprimärjouren.
 • Rapportering av barnkirurgiska inläggningar på morgonrapport efter beredskapsjour.
 • Assistera barnkirurgbakjouren vid akuta operationer i mån av tid.
 • Vissa veckor fungera som underläkare på 95B, skriva in och sköta patienter med kirurgiska sjukdomar.

Barnortopedfall

 • Handläggs primärt av BAL. Vid behov av konsultation kontaktas barnortopedbarnjour.
 • BAL sköter inläggning av barnortopedfall enligt instruktioner från barnortopedbakjouren.

Barnkirurgifall

 • Handläggs primärt av BAL. Vid behov av konsultation kontaktas barnkirurgbakjouren.
 • BAL sköter inläggning av barnkirurgfall enligt instruktioner från barnkirurgbakjouren.

Barnmedicinfall

 • Enklare fall handläggs av BAL i samarbete med barnmedicinprimärjouren som finns på plats dygnet runt.