Arbeta som röntgensjuksköterska på bild- och funktionsmedicinskt centrum

Så mycket mer än att ta bilder på brutna ben

Att jobba som röntgensjuksköterska innebär så mycket mer än att ta bilder på brutna ben. Bild- och funktionsmedicinskt centrum, som vårt verksamhetsområde heter, är en otroligt spännande och rolig arbetsplats. Till oss kommer nästan alla sjukhusets patienter någon gång under sin vårdtid.

Vi avbildar människokroppen på många olika sätt. Bilder tas inte bara med röntgenstrålning som vid konventionell röntgen och datortomografi utan också med magnetresonanstomografi, ultraljud, positronemissionstomografi och gammakamera. På röntgen utför vi också många olika typer av behandlingar och bedriver omfattande forskning.

Hur är läget hos oss just nu?

Vi har just nu ett tufft rekryteringsläge, inte bara hos oss utan även nationellt. Många röntgensköterskor väljer att jobba för privata vårdgivare, företag som bedriver läkemedelsforskning eller som applikatör hos någon av de stora företagen som tillverkar och säljer röntgenutrustning.

För att vända trenden krävs nytänkande och hårt arbete. Arbetsmiljö och vidareutbildningsmöjligheter är två stora och viktiga delar som vi har jobbat intensivt med att förbättra de senaste månaderna. Bland annat ges kompetenshöjande föreläsningar varannan fredagsmorgon.

För röntgensköterskor som jobbar med MR, där vi under lång tid haft en extrem bristsituation, har vi satsat extra på riktad intern utbildning och infört ett mötesforum där MR-sköterskorna träffas tillsammans med våra MR-fysiker och tekniker en gång per månad för att gå igenom MR-säkerhetsfrågor, uppdateringar i metodboken, behov av protokolloptimering och liknande frågor.

Lär känna oss

På Akademiska sjukhsuets Instagramkonto får ni under vecka 10 följa neuroavdelningen på bild- och funktionsmedicinskt centrum. På neuroavdelningen arbetar vi med tre olika modaliteter: neurointervnention, MR och CT.

Röntgensjuksköterskorna bemannar dagtid två neurointerventionslab, ett CT-lab och fem magnetkameror. Två dagar i veckan bemannar vi också den sjätte MR-kameran, som är installerad i en operationssal. Avdelningens sjuksköterskor bemannar också två beredskapslinjer, en för neurointervention och en för MR.

Neuroavdelningens röntgensjuksköterskor arbetar i nära samarbete med neurosektionens läkare. Läkarna har två beredskapslinjer, en för diagnostisk neuroradiologi och en för neurointervention. Tillsammans försöker vi utföra och bedöma undersökningarna på bästa möjliga sätt.

Lär känna oss bättre här!

Vill du arbeta med oss?

Att arbeta hos oss innebär stor variation av arbetsuppgifter, ett växlande tempo och en spännande kombination av teknik, fysik och omvårdnad.

Vi söker just nu nya medarbetare. Är du intresserad av att jobba med bild- och funktionsmedicin?