Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

"Man kan lära sig något nytt varje dag"

Saritha, biomedicinsk analytiker

Jag heter Saritha och jobbar som biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset sedan 2015. För nuvarande har jag en specialisttjänst inom ekokardiografi. Som en specialist-BMA ansvarar jag bland annat kvalitetssäkring av ekokardiografisk undersökningsmetoder tillsammans med medicinskt ansvarig läkare, handledning av studenter, kompetensutveckling inom gruppen samt jag skriver självständigt svar på undersökningar.

Jag hamnade på biomedicinska analytikerutbildningen efter ett tips av en studievägledare. Jag utbildade mig vid Umeå universitet och valde klinisk fysiologi inriktning på grund av det intresse jag hade för tekniken och ultraljud av hjärtat. För att ytterligare fördjupa mig och bredda mina kunskaper inom ekokardiografi har jag valt att göra min mastersutbildning på biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning klinisk fysiologi.

Jag är främst fokuserad på ekokardiografi och jag tycker att det är ett väldigt roligt jobb. Teknisk utveckling, självständigt arbete, patientmöten, variationer i ekokardiografisk metoder, möjligheter att samarbeta med många andra yrkesgrupper som alla har patienten i fokus, bekväma arbetstider och sist men inte minst goda möjligheter för karriärutveckling är de bästa aspekterna med mitt arbete. Man kan lära sig något nytt varje dag.

Den biomedicinska analytikerns arbete kräver bra samarbets- och kommunikativ förmåga eftersom vårt arbete utförs ofta i team. Då är det viktigt att planera tid och arbete på ett bra sätt för att undvika stressiga arbetsmoment. 

Ergonomiska belastningsskador på grund av statisk belastning, repetitivt arbete eller finmotoriskt arbete kan vara vanligaste svårigheter som upplevs inom yrkesgruppen. Men variationer i arbetsuppgifter och utförandesätt och regelbunden träning kan hjälpa till att förebygga dessa skador.

Till någon som är intresserad av att börja jobba hos oss skulle jag skulle säga: ”Välkomna till en arbetsplats med  härliga kollegor, spännande arbetsuppgifter och bra struktur för karriärutveckling.”   

- Saritha Nagappan