Akademiska barnsjukhusets introduktionsprogram för sjuksköterskor

Sjuksköterska undersöker ett barn som ligger i kuvös

Du som är legitimerad sjuksköterska med minst ett år av klinisk erfarenhet kan ansöka till Akademiska barnsjukhusets introduktionsprogram för sjuksköterskor. Programmet ger dig en trygg introduktion samt bred kunskap om barnsjukvården och dess olika avdelningar. 

Vad är Akademiska barnsjukhusets introduktionsprogram för sjuksköterskor?

Barnsjukhusets introduktionsprogram för sjuksköterskor riktar sig till dig som vill utvecklas inom yrket och är legitimerad sjuksköterska med minst ett års klinisk erfarenhet. 
Syftet med introduktionsprogrammet är att skapa en trygg och kvalitativ introduktion för nyanställda sjuksköterskor vid Akademiska barnsjukhuset. Under den gedigna introduktionen kommer du få vara en del av barnsjukhusets verksamheter och uppleva den bredd som finns i det lilla sjukhuset. Därigenom kommer du att få kunskap kring avdelningsspecifika arbetsuppgifter för dig som sjuksköterska men även för andra professioner i teamet som arbetar kring barnet och dennes familj. Detta kommer ge dig en unik möjlighet att utvecklas inom din roll som sjuksköterska.   

Upplägg 

Barnsjukhusets introduktionsprogram för sjuksköterskor pågår i ett år och inleds med en introduktion på fyra veckor där du besöker vårdavdelningarna; Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 A, Barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 95 B, Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E, Akutmottagningen för barn och ungdom och Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F.

Under den perioden får du följa patienter, olika professioner samt skapa dig en förståelse för respektive verksamhet. Därefter kommer du arbeta 12 veckor på respektive avdelning för att få en fördjupad introduktion, anpassad efter respektive avdelning. Cirka en dag varannan vecka kommer att ägnas åt exempelvis hospiteringar, föreläsningar eller egen reflektion. 

Efter genomfört introduktionsprogram 

Efter avslutat introduktionsprogram kommer du att bli anställd på en av avdelningarna. Du kommer att ha möjlighet att önska vilken avdelning du skulle vilja bli anställd på; Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar 95 A, Barnavdelningen för neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi 95 B, Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E eller Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F.   
 

Är du intresserad av tjänsten?

Är du intresserad av Akademiska barnsjukhusets introduktionsprogram för sjuksköterskor? Välkommen med din ansökan!

 Sök tjänsten

Har du frågor om introduktionsprogrammet?

Kontakta Jacoba Wennergren

jacoba.wennergren@akademiska.se