Könsidentitetsmottagningen för vuxna

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 21 06

Telefontider
Måndagar 8-9
Ons - Fre 8-9

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 10

 Hitta till ingång

Könsidentitetsmottagningen för vuxna vänder sig till dig som vill ha utredning och behandling av könsdysfori.

Det kön man själv känner sig som kallas för könsidentitet. Om ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln kan man uppleva könsdysfori. Könsdysfori innebär ofta ett stort lidande. Vid könsidentitetsmottagningen kan man få utredning och könsbekräftande behandling oavsett om man identifierar sig som kvinna, man eller något annat kön (icke-binär).

Att söka vård hos oss

Vi tar emot patienter som är 16 år och äldre. Yngre patienter hänvisas till BUP. Utifrån det fria vårdvalet har alla som är bosatta i Sverige möjlighet att söka vård hos oss. Om du vill ha ersättning för resor, samt om du behöver slutenvård vid operation, behövs det en betalningsförbindelse från ditt hemlandsting.

För att komma till oss krävs det en remiss från psykiater eller psykolog. Det kan du få genom att kontakta t.ex. din vårdcentral eller en allmänpsykiatrisk mottagning. Se ”Information för inremittenter”.

När vi tar emot en remiss görs en bedömning om remissen kan accepteras, och därefter skickas remissvar till inremitterande. Om du accepteras som patient hos oss får du även ett brev hemskickat med bekräftelse på att remissen är mottagen samt mer information.

Inför besöket

Besök på mottagningen sker på Akademiska sjukhuset i Uppsala, psykiatrins hus, ingång 10. När du kommer anmäler du dig i kassan på 1A och väntar därefter i väntrummet. Ta med legitimation. Vi har tyvärr inte möjlighet att registrera annat namn än folkbokföringsnamnet, därför skickas kallelser m.m. i det namn som finns i folkbokföringen. Vi kommer dock fråga vilket namn och pronomen du föredrar och använda det när det är möjligt. Vi vet att många transpersoner har negativa upplevelser av kontakt med vården och andra myndigheter och det är viktigt för oss att du ska känna dig sedd som den du är och känna dig delaktig i vården.

Hör av dig så tidigt som möjligt om du inte har möjlighet att komma på en bokad tid. Enligt regionens rutin faktureras besök som ombokas senare än 24 timmar innan besöket. Om du ombokar ett besök finns det risk för lång väntetid till nästa besök. Om du flyttar eller byter telefonnummer behöver du meddela oss dina nya kontaktuppgifter. Om du flyttar till ett annat landsting behöver du kontakta det nya landstinget för att få en ny betalningsförbindelse.

Av/ombokning: 018-6112106

Utredning

Utredningen anpassas efter dig och dina behov. Normalt tar utredningen ca ett år från första besök till att diagnos ställs och könsbekräftande behandling kan påbörjas. I utredningen ingår alltid besök hos läkare, kurator och psykolog, vanligtvis är det totalt ca sju besök.

Syftet med utredningen är inte att överpröva din könsidentitet utan att utreda vilka insatser som kan gynna ditt välbefinnande oavsett om det är könsbekräftande behandling eller andra insatser.

Det finns inga sjukdomar eller tillstånd som definitivt hindrar könsbekräftande behandling. Däremot kan det ibland behövas övriga behandlande insatser för att man ska vara tillräckligt stabil för att kunna fatta ett stort beslut och för att kunna genomföra behandlingen. Vid behov remitterar vi till annan behandling.

Utredningen syftar också till att kartlägga din sociala situation och vid behov hjälper vi till för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt under behandlingen. Det kan vara genom att du får mer stöd för att hantera sådant du själv kan tycka är svårt, genom att dina anhöriga får mer kunskap och stöd, eller genom att vi hjälper till att ansöka om mer hjälp, t.ex. från socialtjänsten.

Behandling

När diagnos är fastställd remitterar vi till könsbekräftande behandling. Du väljer själv, i samråd med vårdpersonal, vilken behandling du önskar och läkare bedömer om det finns medicinskt behov. Vi samarbetar med vårdgivare som är erfarna inom könsbekräftande behandling och har kunskap om bemötande av transpersoner.

Feminiserande behandling:

 • Hormonbehandling av gynekolog
 • Hårborttagning med laser eller diatermi
 • Röstträning av logoped
 • Reduktion av struphuvud (samt i sällsynta fall stämbandsoperation) av foniater
 • Bröstoperation av plastikkirurg
 • Underlivsoperation och/eller avlägsnande av könskörtlar, av plastikkirurg i Stockholm, Linköping eller Göteborg. Kräver tillstånd från Socialstyrelsens Rättsliga Råd.
 • Ekonomiskt bidrag till hjälpmedel i form av peruk, vid särskilt behov
 • Fertilitetsbevarande åtgärder (görs normalt innan övrig behandling påbörjas)

Maskuliniserande behandling:

 • Hormonbehandling av endokrinolog
 • Mastektomi (bröstoperation) av plastikkirurg
 • Röstträning av logoped
 • Underlivsoperation och/eller avlägsnande av livmoder och äggstockar, av plastikkirurg i Stockholm, Linköping eller Göteborg. Kräver tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd.
 • Fertilitetsbevarande åtgärder (görs normalt innan övrig behandling påbörjas)

Kontaktuppgifter till vårdgivare:

 • Könsidentitetsmottagningen: 018-611 21 06
 • BUP: 018-611 25 29
 • Endokrin- och diabetesmottagningen: 018-611 43 87
 • Kvinnokliniken: 018-611 57 05
 • Logopedmottagningen: 018-611 53 20
 • Plastikkirurgmottagningen: 018-611 94 61
 • Öron näsa hals (foniatri): 018-611 53 53

Länkar och mer information