Neurokirurg­avdelning 85 D2

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning

 1177.se

Telefon

018-611 49 65

Telefontider
Mån - Sön 10-18

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 85, 6 tr

 Hitta till ingång

Om oss

Neurokirurgavdelning 85 D2 är en vårdavdelning som behandlar vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna. Den huvudsakliga verksamheten omfattar omhändertagande av patienter före och efter en operation i huvudet eller ryggen.

Vi tar emot patienter både planerat och akut. Upptagningsområde är länen Uppland, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg och Värmland samt Åland. Vi tar även emot patienter från andra delar av Sverige och ibland även från utlandet.

 

Inför ditt besök

 • Behåll dina värdesaker och större summor pengar i hemmet.
 • Vi föreslår att du tar med toalettartiklar, rakutrustning, tofflor/inneskor.
 • Du kan använda egna kläder förutom under operationsdygnet. Sjukhusets kläder finns alltid att tillgå.

Under vårdtiden

 • Medtag legitimation.
 • Gå in i entrén vid ingång 85. Gå rakt fram till hisshallen och ta hissen upp till plan 5 så kommer du till avdelningen. Välkommen!
 • I enstaka fall sover man hos oss natten till sin planerade operation efter att man har blivit inskriven på dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi.
 • Dagsjukvårdsavdelningen för neurokirurgi och neurologi 
 • Om man gör det får man här hjälp av personalen med de preoperativa förberedelserna innan man på operationsdagen förflyttas till neurooperation.
 • Efter operationen och tiden på uppvaket (neurokirurgins intermediärvårdsavdelning - NIMA 85 H) förflyttas man åter till oss.
 • NIMA
 • Nu är det viktigt att komma igång och röra sig och få i sig tillräckligt med näring för att minska risken för komplikationer. Vid behov finns tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.
 • Måltider serveras på rummet eller i dagrummet. Du kommer dagen innan få välja mat ur vår meny för nästkommande dag.
 • Ditt operationsbandage kan sitta under hela vårdtiden och byts endast vid behov.
 • På vardagarna går läkare och sköterskor rond på förmiddagen. Vid denna rond görs vidare planering gällande dig som patient. På helger kommer jourläkaren till avdelningen och då åtgärdas endast akuta problem som uppkommit.

Allmän information

 • Möjligheten till att som anhörig övernatta är mycket begränsad. Hotell finns att boka med reducerade avgifter (se bifogad lista med kallelsen eller ta hjälp av avdelningens sekreterare)
 • Mobiltelefon och dator får användas på avdelningen

Vid utskrivning

 • En stor del av våra utomlänspatienter åker till sitt hemsjukhus för vidare vård. Utskrivningar sker också direkt till hemmet om tillståndet tillåter.
 • Om du är bosatt i Uppsala blir du utskriven till hemmet, annan rehabiliterande avdelning eller till kommunalt boende.
 • Utskrivningens datum beslutas av ansvarig läkare.
 • Transporten bokas av avdelningspersonalen.
 • Vid hemgången skickas det med en patientinformation angående din operation, restriktioner, suturtagning samt kontaktuppgifter. I de flesta fall förekommer även ett utskrivningssamtal med läkare.