Kirurgavdelning 70 C2

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

Telefon

018-611 45 05

Telefontider
Mån - Sön 0-23.59 Ring gärna efter 10

Besökstider

Besökstider
Mån - Sön 12-20

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 70, 6 tr

 Hitta till ingång

Verksamhetens inriktning är lever och pankreaskirurgi, endokrin-bröstkirurgi samt viss del akutkirurgi

Då vi är ett universitetssjukhus kommer en del av våra patienter från regionen och övriga Sverige för utredning och större komplicerade operationer och åtgärder.

På avdelningen utreds, behandlas och opereras patienter med sjukdomar i lever, gallvägar samt bukspottkörtel. Vanliga sjukdomar är tumörer i dessa organ eller svåra bukspottkörtelinflammationer. Vi utför också endokrinkirurgi och bröstkirurgi.

Avdelningen bedriver både planerad och akut sjukvård.