Välkommen till Uppsala

Molekyllogo för vårmötet i Uppsala 2018

Klinisk kemi och farmakologi i Region Uppsala hälsar alla varmt välkomna till vårmötet 24 - 26 april, 2018. Vårmötet äger rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Programutbudet kommer att vara brett och djupt, med både historiska tillbakablickar och spännande framtidspaningar. Naturligtvis kommer fokus ligga på praktiska tillämpningar, som förhoppningsvis kan inspirera till förbättringsarbetet hemma på laboratoriet.
Vi lyfter fram viktiga beröringspunkter mellan klinisk kemi och klinisk farmakologi, och hur forskning och rutinverksamhet integreras i verksamheten.

Vi ser fram emot att träffas i Uppsala i april 2018!

Klicka här för att läsa mer och göra din anmälan

Vy över Akademiska sjukhuset