Utskrivning

Utskrivning sker av en läkare på avdelningen. I samband med utskrivningen får du råd och upplysningar, recept och andra handlingar, till exempel sjukskrivningsintyg, om det behövs. Har du frågor är detta ett bra tillfälle att ställa dem. Anhöriga är välkomna att vara med vid utskrivningen.