Undervisningssjukhus

Vid sjukhuset utbildas vårdpersonal av alla kategorier. Det är du som patient som avgör om studerande ska få närvara vid eller utföra undersökningar eller behandlingar, men genom att låta studerande delta i vården bidrar du till att göra utbildningen och den framtida vården ännu bättre. Studenterna har tystnadsplikt precis som övrig personal.