Undervisningssjukhus

Akademiska sjukhuset är ett undervisningssjukhus där vårdpersonal av alla kategorier utbildas. Du som patient avgör om studerande ska få närvara vid eller utföra undersökningar och behandlingar.

Genom att låta studerande delta i vården bidrar du till att göra utbildningen och den framtida vården ännu bättre. Precis som övrig personal har studenterna tystnadsplikt.