Tystnadsplikt

All personal på sjukhuset har tystnadsplikt när det gäller patienters sjukdomar och personliga förhållanden.

Anhöriga kan höra sig för om ditt hälsotillstånd hos tjänstgörande sjuksköterska på avdelningen. Du bestämmer själv vilka upplysningar som får lämnas ut.