Tystnadsplikt

All personal på sjukhuset har tystnadsplikt när det gäller patienters sjukdomar och personliga förhållanden.

Anhöriga kan höra med tjänstgörande sjuksköterska på avdelningen om ditt hälsotillstånd. Du bestämmer själv vilka upplysningar som får lämnas ut.