Tolk

Sjukhuset kan anlita tolk för den som inte talar svenska eller är hörsel- eller talskadad. Tala om i förväg om du behöver tolk, så slipper du väntetid.