Tolk

För dig som inte talar svenska, eller är hörsel- och/eller talskadad, finns möjlighet att anlita tolk. Tänk på att tala om detta i förväg så slipper du eventuell väntetid.