Telefon

Patienttelefon finns på många avdelningar. För den betalar du en dygnsavgift plus markeringstaxa.
Om du behöver låna en texttelefon kan din avdelning att hjälpa dig att ordna det.

Mobil
Det är numera tillåtet att ringa till och från mobiltelefon på Akademiska sjukhuset. Alla samtal ska var korta och diskreta för allas trevnad.

Nummer till Akademiska sjukhusets växel, 018-611 00 00.