Taxi

Direkttelefon till taxi finns i entrén till akutmottagningen samt i ingång 50, 70, 78/79, 85 och 95/96. Där finns också direkttelefon till färdtjänst och för att beställa sjukresa.

Du kan ha rätt till ersättning för resa till och från sjukhuset. För närmare information, vänd dig till avdelningens personal.