Ta med/Ta inte med

Kom ihåg att kontakta läkare om ditt hälsotillstånd förändras tiden innan du ska läggas in.

Ta med
Din kallelse och legitimation.
Hör efter på avdelningen om det är något annat särskilt du ska ha med dig.
Lämna eventuella läkemedel du har till personalen

Ta inte med
mycket pengar, kreditkort eller andra värdesaker. Sjukhuset kan inte ansvara för sådant.