Ta med/Ta inte med

Kom ihåg att kontakta din läkare om ditt hälsotillstånd förändras innan du ska läggas in.

Ta med
Din kallelse och legitimation.
Hör efter på avdelningen om det är något annat särskilt du ska ha med dig.
Lämna eventuella läkemedel du har till personalen.

Ta inte med
Mycket pengar, kreditkort eller andra värdesaker. Sjukhuset ansvarar inte för detta.