TV och radio

Radio finns vid varje sängplats. Tv finns på vissa rum och i dagrum på avdelningarna.