Skola

På sjukhuset finns lärare för grundskole- och gymnasieelever. Avdelningens personal förmedlar kontakt med lärarna. Barnen bör ha egna läroböcker med sig.

Läs mer om skola på Barnsjukhuset