Skola

Sjukhuset har lärare för grundskole- och gymnasieelever. Avdelningens personal förmedlar kontakt med lärarna. Barnen bör ha sina egna läroböcker med sig.

Läs mer om skola på Barnsjukhuset