Rutiner

På avdelningen får du reda på sjukhusets rutiner, t.ex. tider för måltider, provtagningar och ronder. För att planera vården på bästa sätt har personalen samtal med varje patient vid ankomst. Kom ihåg att tala om för personalen om du tillfälligt lämnar avdelningen.