Rutiner

På avdelningen får du reda på tider för måltider, provtagningar, ronder med mera. Tala om för personalen om du tillfälligt lämnar avdelningen. Personalen har också samtal med varje patient vid ankomsten för att planera vården på bästa sätt.