Rullstolar

Rullstolar finns att låna för transporter inom sjukhuset i receptionen ingång 70. Det är viktigt att de återlämnas efter användning.