Rullstolar

Rullstolar kan lånas för transporter inom sjukhuset i receptionen ingång 70. Det är viktigt att de återlämnas efter användning.