Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Rökning får endast ske på anvisade rökplatser utomhus.