Registrator

Huvudregistraturen är öppen
måndag-fredag kl 8.30-11.30
e-post: registrator@akademiska.se