Patientlagen 2015

Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. Den har tagits fram för dig som är patient. I den beskrivs att du ska få information om din sjukdom och om vilka behandlingar som finns. Då kan du också vara med och bestämma om din vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver.

Läs mer om den nya patientlagen på 1177.se