Mejl och personuppgifter

Du kan mejla Akademiska sjukhuset även i personliga ärenden. Om du mejlar personuppgifter tar vi hänsyn till din personliga integritet.

Mejl till Akademiska sjukhuset är en allmän handling
Mejl du skickar till Akademiska sjukhuset är en allmän handling. Det innebär att den kan vara offentlig, vilket i sin tur innebär att allmänhet och massmedier kan ha rätt att läsa den om de begär det.

Hur hanterar Akademiska sjukhuset din mejl?
När vi får mejl till ett kontor registrerar vi den där, precis som annan post. Därefter skickar vi den vid behov vidare till den enhet eller person inom Akademiska sjukhuset som berörs.

Om ditt mejl innehåller personuppgifter använder vi dem normalt bara för att svara på dina frågor. Om ditt mejl gäller ett pågående ärende kan vi använda personuppgifterna för att behandla ärendet.

Ibland får du svar via vanlig post
Ibland får du svar på mejl via vanlig post. Det beror på att det finns lagar som hindrar oss att skicka vissa uppgifter elektroniskt. Lagarna är till för att skydda din integritet.

E-postadresser till anställda vid Akademiska sjukhuset är uppbyggda enligt mallen fornamn.efternamn@akademiska.se