Mediciner

De läkemedel du behöver får du på avdelningen. Om du har läkemedel med dig, lämna dem till personalen.