Mediciner

På avdelningen får du de läkemedel du behöver. Om du har läkemedel med dig, lämna dem till personalen.