Kurator

Om din sjukhusvistelse medför bekymmer för familjen, ekonomin eller personliga problem av annat slag, kan du få hjälp av kurator. Be avdelningspersonalen förmedla kontakten.